Hoe Vlaanderen debatteert, deel 3: De Tijd

wiescmilosc

Jan Blommaert 

In de reeks “Hoe Vlaanderen debatteert” presenteer ik wat nieuwe data ten behoeve van de geïnteresseerde onderzoeker. Op 16 december publiceerde ik in De Tijd een wederwoord op een opiniestuk dat de dag tevoren was gepubliceerd. De tekst is onderaan dit document te vinden. Zoals gebruikelijk opende dit de poorten naar de discursieve hel, deze keer met bijdragen van ondernemers en ondernemingsgezinden. Maar merk op hoe, in vergelijking met de voorgaande afleveringen, de tegenstem wel al luider klinkt. Geniet ervan.

Zie ook

https://jmeblommaert.wordpress.com/2013/01/17/voor-de-onderzoeker-hoe-vlaanderen-in-2013-argumenteert/

https://jmeblommaert.wordpress.com/2013/02/21/hoe-vlaanderen-debatteert-deel-2/

https://jmeblommaert.wordpress.com/2014/09/29/hoe-nederland-debatteert-onderzoeksmateriaal-deel-1/

paul van oost 2

18:44 – 18 december 2014

Beste Geri, De beste hangmatten ter wereld kun je in Oaxaca, Mexico krijgen. Dat ter info. Ik wil het nog even hebben over die ‘niet-bijdragenden’ van Kris. Het zijn die die je in die hangmatten ziet hangen, niet ? Wel, in ons land betaalt iedereen belastingen, ook dopers. Dat hangt af van hun totaalinkomen. Dopers zijn overigens voor een groot deel werkmensen die vele jaren lang elke maand 13.07 % van hun brutoinkomen in de kas van de sociale zekerheid hebben gestort ? Waarom zouden die dan niet – aangezien ze elke maand hun verzekeringspremie betaalt hebben – van de werklozenverzekering kunnen trekken ? Is dat dan profitariaat ? In die richting, denk ik, dan eerder aan Colruyt die door niks illegaal te doen blijkbaar, volgens De Tijd, miljoenen aan belastingen heeft ontweken (niet ontdoken). Ik was, in elke geval, wel een Colruyt-klant (mét kaart); wel, sinds ik dat bericht heb gelezen, zijn ze mij kwijt als klant. Tot ze mea culpa slaan, dan zal ik er nog eens over peinzen. Mvg,

Geri G.

18:01 – 18 december 2014

Ik voel me gestalkt door Jan Blommaert. Krijgt die zijn teksten niet meer verkocht aan Roularta en het PvdA-partijblad? De privésector legt de centen op tafel om bvb. Onderwijs mogelijk te maken. Onderwijs zorgt voor een betere scholingsgraad waarmee er meer en betere bedrijven kunnen ontstaan. Stel dat de vermaledijde privésector twee maanden stopt met de patronale bijdrage te betalen en het land ligt op zijn gat. Idem voor de belastingen door bedrijven op winst . Verstandige ondernemers betalen graag belastingen om goed onderwijs, infrastructuur en andere mogelijk te maken. Ondernemers haten het om belastingen te betalen voor o.a. hangmatten.

paul van oost 2

14:02 – 18 december 2014

Beste Kris, De klassenstrijd stierf een zachte dood met het Sociaal Pact van na WO II. Toen ontstond ons beroemde sociaal overleg-systeem. Klassenstrijd was niet meer nodig omdat de sociale partners bereid waren met elkaars belangen rekening te houden. Dat systeem heeft tot voor kort uitstekend gewerkt. Dhr. De Wever heeft de strijd echter doen herrijzen. Hij zei bv. onlangs op een VOKA-bijeenkomst dat dit – letterlijk – ‘een regering is tegen de vakbonden’ (en tegen nog veel meer). Dat was niet bedoeld voor binnenskamers, want hij liet het opnemen dat VRT-Radio. Hij wil terug naar de 17de eeuw, pre-Verlichting, waarbij de elite – hij en u dus – de massa – de Belgische bevolking – eens zal vertellen hoe de vork aan de steel zit. ‘Er is zelfs geen alternatief’. U hebt gelijk waar u schrijft dat er nu een 3de klasse gekomen is, dat zijn echter niet de ‘niet-bijdragers’, want die bestaan nauwelijks. Wel de aandeelhouders, want die hebben niet dezelfde belangen als de 2 andere klassen. Mvg

Walter Claeys 2 (consultant)

16:38 – 18 december 2014

@paul v.1526 –  Tiens. Hebben de vakbonden niet gestaakt enzovoort tegen de regering Di Rupo? U geeft dus toe dat dàt maar voor de schijn was?

Kris V.40

08:39 – 18 december 2014

Beste, arme Professor, wat googelen leert dat u momenteel inderdaad aan de Tilburg universiteit werkt. Echter, in het verleden werkte u wel degelijk aan de Universiteit van Gent (waar u overigens ook uw opleiding genoot) alsook aan de Universiteit Antwerpen. De stelling dat u de hand bijt die u voedt (of gevoed heeft zo u wil) gaat dus wel degelijk op. Uw desinformatie slaat dus blijkbaar ook op uzelf. De rest van uw artikel bevestigt alleen maar dat u zich uitput voor een strijd die al lang gestreden is: de klassieke tegenstelling tussen arbeid en kapitaal. Dat beiden elkaar nodig hebben is evident. We moeten nu enkel de uitwassen wegwerken, vooral van de klasse der “niet-bijdragers” tot onze welvaart. En opnieuw meer respect hebben voor de ondernemers. Daarnaast heb ik nog een interessante link gevonden, waarmee alles gezegd lijkt: http://pvda.be/artikels/waarom-professor-jan-blommaert-op-de-pvda-gaat-stemmen Ik wens u veel succes bij het verder voeren van uw gestreden strijd.

Carl Dehez

09:33 – 18 december 2014

@Kris V.40 –  De geest van dit artikel is u blijkbaar volledig ontgaan. Ooit erbij stilgestaan dat het de samenleving is en niet enkel uw familie, uw netwerk of uzelf die u heeft gevoed? U pleit voor een speciale behandeling voor ondernemers. Zij moeten volgens u door academici gespaard blijven van elke kritiek. Zij moeten meer respect krijgen dan een ander. Welke privileges wenst u nog? Gaan we terug naar het Ancien Régime, maar dan met een aristocratie van ondernemers? De rijkste 0,1 procent ziet hun vermogen explosief groeien, terwijl de rest van de maatschappij in een economische malaise zit. Die rijkste 0,1 procent krijgen door hun materiële rijkdom ook meer politieke macht dan anderen (zonder verkozen te zijn) en worden juridisch onschendbaar. Wat op het spel staat, is dus niet minder dan de democratie. Denkt u niet dat met de groeiende ongelijkheid de spanning tussen arbeid en kapitaal steeds meer terug naar boven zal komen?

Marc Scheers 7

19:52 – 17 december 2014

Arme Tilburg University. De miljoenen belastingbetalers die instellingen zoals de onze financieren; waar halen die hun centen meneer Blommaert ? Juist !

Nick Pays

14:00 – 17 december 2014

OMG! Ik gebruik het kinderwoord van het jaar maar even want dit is een van de kinderlijkste redeneringen die ik ooit gelezen heb. Waar haalt de overheid haar geld om de grootste werkgever te kunnen zijn, beste Jan? Hoogleraar?

Carl Dehez

19:02 – 17 december 2014

@Nick P.25 –  Ik citeer uit de algemene voorwaarden voor reageren op deze website: “Heeft iemand in uw ogen ongelijk, leg dan uit waarom en beperk u niet tot de veronderstelling dat hij of zij dan wel dom moet zijn.”

paul van oost 2

09:53 – 17 december 2014

Beste Walter, Tiens, tiens, tiens … wat krijgen we nu ? ‘De werkelijke werkgever is de consument.’ Waar heb je die mosterd vandaan ? Toen ik vorige week schreef dat het ‘de consument’ was op je vraag, was het nog ‘en van wie’…. Zal ik eens zoeken … (korte pauze) … Gevonden. Zal ik eens kopiepeesten ? Laat jij je zo gemakkelijk overtuigen, door ‘iemand ‘ die niks kent van economie’ ? Wel, wel, wel … Of dacht jij dat ik niet meer meedeed ? Man, er zijn er hier nu wel genoeg om hun standpunt (dat ook het mijne) is, rustig en bedaard te verdedigen. Mvg,

Walter Claeys 2 (consultant)

17:07 – 17 december 2014

@paul v.1526 –  Wat wil u nu eigenlijk tussen de sneren door zeggen?

ANNIE V.25

07:55 – 18 december 2014

@paul v.1526 –  “Of dacht jij dat ik niet meer meedeed ?” … ter info, daarvoor open ik elke dag deze pagina’s met knikkende knieën, helemaal badend in het angstzweet !

paul van oost 2

09:49 – 18 december 2014

@ANNIE V.25 –  Beste Annie, Aahjaa ? Bij mij is het net omgekeerd: om 6:59u zit ik al te popelen van strijdlust aan mijn klavier. Waar blijven ze die reactionaire reacties ? Helaas, meestal is het niet de moeite om zich druk over te maken en blijven mijn vingers teleurgesteld ijdel. Mvg,

Walter Claeys 2 (consultant)

16:40 – 18 december 2014

@paul v.1526 –  IJdele vingers, ijdele gedachten. IJdel vliegwiel.

GREET L.13

09:24 – 17 december 2014

@ANNIE V.25 Sorry voor het late antwoord, maar ik wil het u niet onthouden. In Belgie gaat jaarlijks 49 miljard Euro naar de loonmassa van de overheid. Dat is schrikbarend veel, en veel meer dan onze buurlanden per capita. En dààr knelt het schoentje. We zijn te weinig efficient! Fiscale koterijen, uitzonderingsregimes et al maken het er voor de belasting controleurs niet makkelijker en met een 22% dalend ICT budget ziet de regering Michel I daar ook geen heil in automatisatie. Dat is toch wraakroepend? We zijn met teveel regeringen, ambtenaren en overheidsniveau’s. Onze pensioenen (op die van ambtenaren na) zijn bij de laagste van Europa. Waar blijft al ons belastinggeld plakken? In de loonmassa van de overheid!!! En wie moet er inleveren? Niet de overheid, maar de werknemer in zijn sociale voorzieningen en de KMO’s…

ANNIE V.25

15:59 – 18 december 2014

@GREET L.13 –  Die 49 miljard is slechts een deel. Als we nog even de oude definitie van BNP (dus voor de nieuwe die prof. Blommaert nu voorstaat) van Belgie nemen, was dat in 2012 377 miljard … Overheid pikt daar meer dan 50% van in. Meer dan 190 miljard dus. Dat is nog eens bijna 3 keer het bedrag dat U hier aanhaalt ERBIJ … Ok, daar zijn pensioenen bij en correcte solidariteit met echte zieken, maar voor de rest weet niemand goed waaraan een aantal tientallen miljarden worden uitgegeven. Want reken maar, dat is een corvee hé, elk jaar opnieuw miljarden en miljarden euros te moeten opdoen. De hoeveelheid mensen die daarvan profiteren, die daarvan oneigenlijk meeëten, daar moet samen met de door U aangehaalde grotere efficiëntie bij de bestaande administratie, dringend iets aan gedaan worden … Samen met nog een aantal honderden andere dossiers die aandacht nodig hebben … Om de stilstand tot achteruitgang sinds Verhofstadt I te counteren is een Gargantueske inspanning nodig …

Walter Claeys 2 (consultant)

16:42 – 18 december 2014

@ANNIE V.25 –  Zoekt u de maretakken die de boom uitputten? Zoek ze bij de zuilorganisaties.

ANNIE V.25

18:43 – 18 december 2014

@Walter C.45 –  dat is slechts een gedeelte, Walter … er zijn er nog veel andere maretakken … VRT, CGKR, kinderrechten, vredesinstituut, NGO’s, alle groenachtige organisaties, zoals Natuurpunt, Greenpeace, etc., zowat de hele cultuursector (misschien met uitzondering van Samson en Gert, maar dat zullen de protagonisten waarschijnlijk geen cultuur vinden), zowat de halve zieken- en zorgsector, tijdskrediet … ik zou uren kunnen doorgaan … nogmaals, het is hard werken op een normale manier een paar tientallen miljarden per jaar zoek te maken …

JULES D.47 (jd1329633)

22:07 – 16 december 2014

Vakbonden en hun linkse vrienden blijken helemaal vervreemd te zijn van de samenleving die hen en hun personeel heeft opgeleid, van een sociale en economische infrastructuur voorziet, en belangen heeft die niet noodzakelijk samenvallen met die van werknemers.

Carl Dehez

09:21 – 17 december 2014

@JULES D.47 –  Misschien niet noodzakelijk, maar aangezien het overgrote deel van die samenleving bestaat uit mensen die voor hun overleven afhankelijk zijn van een loon, vallen die belangen toch wel zeer vaak samen.

JULES D.47 (jd1329633)

12:44 – 17 december 2014

@Carl D.180 –  Carl, Jan Blommaert schreef ‘het omgekeerde’ : ‘Ondernemers blijken helemaal vervreemd te zijn van de samenleving die hen en hun personeel heeft opgeleid, van een sociale en economische infrastructuur voorziet, en belangen heeft die niet noodzakelijk samenvallen met die van ondernemers’ (zie kader). Ik vond het goed de zaken ook eens vanuit de andere hoek te bekijken. — Dat ‘afhankelijk zijn van loon’ moet trouwens eens heel dringend heel grondig bekeken worden (we moeten die sociale wetgeving helemaal herschrijven). Ik denk dat iedereen ‘zelfstandige’ en werken van opdracht tot opdracht een goede basisdenkpiste kan zijn. Al die regeltjes, al die statuten, al die uitzonderingen, …. doen werkgevers aarzelen nog volk aan te werven. Om het simpel te zeggen : hoe gemakkelijker je iemand kan afdanken, hoe gemakkelijker je iemand aanwerft.

paul van oost 2

21:44 – 16 december 2014

Beste Walter, Bart, Patrick en Stijn, Ook banden met Jambon ?http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/ookdatnog/1.2183583 Mzvg,

Stijn D.107 (Keerpunt)

22:18 – 16 december 2014

@paul v.1526 –  Kom liever met degelijke argumenten dan onder de gordel te willen gaan. Not impressed.

paul van oost 2

22:38 – 16 december 2014

@Stijn D.107 –  Beste, Stijn, ‘t Was maar om eens te lachen. Of mag dat niet onder het NVA-regime ? Mvg,

paul van oost 2

22:43 – 16 december 2014

@paul v.1526 –  Best Stijn, Niet met dhr. Jambon, maar met die andere vechtersbaas. Mvg,

paul van oost 2

22:47 – 16 december 2014

@paul v.1526 –  Beste Stijn, Trouwens, nu we toch bezig zijn: waarom willen de N-Vlaams-A-ers altijd Engels gebruiken. Is Vlaams niet goed genoeg ? Ik ben wel trots op onze Vlaamse taal, hoor. Daar kun je zelfs in het economische belangrijkste land van Afrika voor de dag komen. Dus niet onder de de indruk van uw reactie, jongen. Mvg,

Walter Claeys 2 (consultant)

17:09 – 17 december 2014

@paul v.1526 –  Hoe bedoelt u? Bedoelt u überhaupt wel iets, of insinueert u liever?

Tom Witters

18:43 – 16 december 2014

Dhr Blommaert begint zijn oorspronkelijke artikel ‘Hoe leg je de staking uit’ met de zin ‘De huidige stakingsgolf is een strijd om de harten en hoofden van de mensen etc…’ Que?! De harten en hoofden van de mensen…zijn van de mensen. Diezelfde mensen hebben hun hart en hoofd laten spreken tijdens de laatste verkiezingen. De uitslag is ons allemaal bekend. Sommigen zint deze uitslag niet. Gevolg: de harten en hoofden van de mensen werden/wordengemanipuleerd om tot een stakingsgolf te komen. De illusie die bovendien wordt gewekt door ‘verenigd links’, is dat deze stakingsgolf spontaan bottom-up is ontstaan. De realiteit is echter dat ze top-down werd georchestreerd.

dirk b.168 (db628736)

18:06 – 16 december 2014

Wel,wel, slechts 40% door de ondernemers. Neem die ondernemers dan weg . Dan zitten we binnen 2 jaar op droog zaad omdat al het geld naar het buitenland vloeit (de productie is daar, weet u.). De andere 60% van het BNP wordt vertegenwoordigt door mensen die werken maar alleen kosten aan de maatschappij en dat blijft draaien omdat de 40% van de ondernemers de verliezen naar het buitenland dekken met inkomsten uit het buitenland. Laat nog enkele grote werkgevers vertrekken en het wordt hier Griekenland aan de noordzee. Eventueel kan een werkgever zonder of met heel weinig werknemers. Vervang ze zoveel mogelijk door machines. Echter de werknemers kunnen niet zonder de werkgevers. Zelf ondernemen ze niet in de exportsector en de vakbonden die het altijd beter weten (het staal in Luik) ondernemen ook niet. Waarom doen die niet een staalfabriek open als dat dan toch zo winstgevend is? Ze riskeren dan rijk te worden…

ANNIE V.25

17:31 – 16 december 2014

“In België staat de private sector in voor minder dan 40% van de inkomens van mensen; de overheid is met zeer grote voorsprong degene die de inkomens van burgers garandeert, als werkgever en als degene die vervangingsinkomens garandeert.” … Ik zou hem, per decreet, afschaffen die “private sector” … Staat amper in voor het crëeren van enige welvaart, en durft zelfs kwaad te worden als een in het rood geklede driehonderdponder even de winkel op zijn kop komt zetten … “sociolinguïst en taalkundig antropoloog” … ok … ok dan …

ANNIE V.25

17:14 – 16 december 2014

“Zeker als een staking precies het tegenovergestelde aantoont; als je winst kan maken zonder je werknemers, probeer het dan. “ … Natuurlijk is het niet mogelijk, als de onderneming de eenmanszaak overstijgt, te laten draaien, en daarbij mogelijk winst te maken, zonder werknemers. … Alleen was dat natuurlijk helemaal de vraag niet ! … En al sinds een tijdje niet meer … De vraag is geworden: kunnen werkgevers winst maken zonder Belgische werknemers ? … Want Belgische werknemers hebben geen brood op de plank, of kunnen geen afbetaling van hun hypotheek meer doen als de werkgever zijn winst maakt met NIET Belgische werknemers. Dwz, wanneer hij vertrekt. En zijn toeleveranciers ergens anders zoekt. En zijn broodjes ’s middags ergens anders bestelt … En dat is spijtig genoeg meer en meer het geval in ons landje … O.a. door theoretische onderbouw van stakingen – met mogelijke oneliners in vet – verzorgd door hoogleraren die “links en kritisch” zijn … Maar daarbij oogkleppen dragen …

Walter Claeys 2 (consultant)

16:13 – 16 december 2014

Het is een feit dat het onderscheid tussen werkgever en werknemer volkomen artificieel is. De werkelijke werkgever is de consument. Als die niet koopt of diensten aanneemt, dan falen zowel werkgever als werknemer die SAMEN hun aanbod doen aan de potentiële klant. Daarom is het ENIGE correcte eenheidsstatuut dat van de zelfstandige. Een werknemer verhuurt zijn diensten ten bate van de klant. Er is geen enkel objectief gegeven dat het onderscheid rechtvaardigt tussen een zelfstandige vloerder en een vloerder in loondienst. Vermits alle vakbondslui adepten zijn van het gelijkheidsprincipe, zie ik niet in waarom men dit eenheidsstatuut niet zou doorvoeren. Gelijke rechten, gelijke plichten: toch mooi zo?

Carl Dehez

19:28 – 16 december 2014

@Walter C.45 –  Het is niet omdat je grote economische ongelijkheid bestrijdt, dat die in de praktijk niet bestaat. In de praktijk heeft de werkgever bijna altijd meer macht dan de werknemer, waardoor die laatste door regels van wat we noemen “dwingend recht” beschermd moet worden (net zoals bijvoorbeeld de huurder). Als je van werknemers schijnzelfstandigen maakt, ontneem je hen de nodige sociale bescherming en mogelijkheid tot collectief onderhandelen. De werknemers zullen er enkel nog op achteruit gaan, ook wanneer ze SAMEN met de werkgever meer en betere diensten aanbieden.

LUC DRUBBEL 3

21:45 – 16 december 2014

@Carl D.180 –  Iedere werknemer kan ook zelfstandige worden. Dat is beter dan kankeren op jan en alleman, en omgekeerd. vakbond heeft akkoorden sluiten afgeleerd en eeuwige conflict en confrontatie opgezocht. Dat zijn slechte raadgevers wegens kortzichtig en verliezen oog voor langetermijnwelzijn. Vakbond doet alsof ze alle waarheid bezitten. Vakbond verdeeld de burgers in sector en CAO’s. Vandaag zien we grote verschillen in pensioenen en pensioneringsleeftijd. Dat is niet meer te rechtvaardigen. Er ontbreekt bescheidenheid in deze periode, zowel bij vakbondstop, werkgevers en politiekers. Als vakbond niet zo machtig was geweest dan hadden we onder socialistische regeringen ook duurzamere maatregelen kunnen nemen. Oppoken Jaloezie maatschappij zal ook zure en magere resultaten opleveren. Vakbond is brutaal negatief. Vakbond vergeet de burgers positief te sensibiliseren door inzet, werk, initiatief. Door zich af te keren van zelfstandigen en bedrijven graven we onze eigen put.

Carl Dehez

09:57 – 17 december 2014

@LUC D.1758 –  Ik heb alle respect voor zelfstandigen, maar ik vind het geen goed idee om het statuut van alle werknemers te veranderen naar het statuut van zelfstandige, zoals iemand hier voorstelt. Volgens mij creëer je dan schijnzelfstandigen. Als de vakbonden de burgers verdelen “in sector en CAO’s”, zoals u zegt, hoe verklaart u dan de interprofessionele akkoorden, waarmee de vakbonden de condities in de zwakke sectoren door de sterke sectoren laten optrekken? Het gaat niet over jaloezie maar over rechtvaardigheid en fatsoen. Niet iedereen is zo kleingeestig als u blijkbaar denkt.

JULES D.47 (jd1329633)

13:04 – 17 december 2014

@Carl D.180 –  Carl, hebben zelfstandigen dan geen recht op ‘bescherming’ ? Dienen werkgevers dan enkel om ‘werk te geven’ en beledigd, opgjejaagd en uitgemolken te worden zonder bescherming (stempelen, pensioenen, …) ?

Carl Dehez

14:15 – 17 december 2014

@JULES D.47 –  Ik zou er niets op tegen hebben als zelfstandigen dezelfde bescherming tegen ziekte, werkloosheid, enzovoort zouden krijgen als werknemers. Het omgekeerde zie ik minder zitten: werknemers die hun bescherming verliezen en zogezegd “zelfstandigen” worden, maar afhankelijk van 1 “klant”. De zelfstandigen en kleine bedrijven hebben het vaak moeilijk, dat erken ik. Het zijn de groten die een voorkeursbehandeling krijgen en vaak parasiteren op de maatschappij. Neem bijvoorbeeld Starbucks, dat business afneemt van cafés en dergelijke maar geen belastingen betaalt. Dat is toch valse concurrentie? Van de grote, “fiscaal geoptimaliseerde” supermarktketens kan je hetzelfde zeggen. Zonder hen zou de middenstand beter af zijn.

JULES D.47 (jd1329633)

16:09 – 17 december 2014

@Carl D.180 –  Iedereen zou beter af zijn met veel minder overheid. Een overheidsbeslag van 56 % maakt alles kapot. En als men na die diefstal dan zou zien dat dingen marcheren… Laat het geld in de zakken van de mensen. Ze zullen het graag uitgeven, niet aan een megalomaan station in Bergen, niet aan de salarissen van de Rode Duivels, niet aan met lege bussen rondrijden, niet aan een linkse zender, niet aan open grenzen, niet aan levenslang doppen, niet aan levenslang een ‘sociale’ woning bezetten, niet aan subsidies de zaak enkel scheeftrekken (of na scheeftrekking een beetje terug recht, ……………………………….. Laat de mensen gerust, ze zullen het wel oplossen en dan komt er eindelijk terug voldoende geld voor gehandicapten, voor zieken en ouderen. Het probleem dat ‘links’ met ‘groot’ heeft is dat ze er geen vat op hebben. Multinationals bv. zorgen voor duizende werkplaatsen en betalen zich blauw aan belastingen, het probleem is dat het melkkoeien zijn die je niet kunst vastbinden

Walter Claeys 2 (consultant)

17:20 – 17 december 2014

@Carl D.180 –  Economische gelijkheid zou je kunnen becijferen. Laat ons vooral niet vergeten dat een werknemer in dit systeem geen enkele verantwoordelijkheid draagt: zijn werkgever is verantwoordelijk voor elke kemel van zijn personeel. Tracht u nu ook eens voor te stellen dat een werkgever slechts even veel uren zou presteren als de werknemer en bijgevolg even veel zou verdienen als de hoogste bediende of hoogst gekwalificeerde arbeider. Hij kan het excedente deel van zijn taken aan extra werknemers toevertrouwen, maar… die zijn niet verantwoordelijk! Daarenboven kan geen enkel bedrijf het zich veroorloven fabricagegeheimen openbaar te maken. De voorbeelden van disloyale werknemers zijn legio.Tot slot: waarom zouden arbeiders SCHIJNzelfstandigen moeten worden? Maak ze eindelijk eens verantwoordelijk. Dat 19de eeuwse paternalisme is wel behaaglijk maar totaal voorbijgestreefd.

Walter Claeys 2 (consultant)

17:22 – 17 december 2014

@Carl D.180 –  De sterke sectoren dragen geen bal bij aan de zwakke. Verdeel en heers, dat is het motto. Al eens nagegaan wat een geschoolde arbeider in de chemie bruto en netto verdient? Ga eens na of daarvan al was het maar 1 cent naar de zwakke sectoren gaat…

Carl Dehez

18:09 – 17 december 2014

@Walter C.45 –  De sterke sectoren dragen niet letterlijk geld af aan de zwakke, wat u blijkbaar in mijn vorige reactie leest. Maar bij het bekomen van interprofessionele akkoorden wordt wel over de sectoren heen over loonevolutie en dergelijke onderhandeld. In ruil voor sociale vrede in de sterke sectoren worden ook voordelen toegekend aan de werknemers van de zwakke sectoren.

Carl Dehez

18:15 – 17 december 2014

@Walter C.45 –  De meeste mensen zijn volgens mij bereid om economische ongelijkheid tot op zekere hoogte te tolereren. Maar er moet wel een grens op staan. Wie zware studies heeft moeten doen en grote verantwoordelijkheid draagt, is zijn villa in Schilde en dikke Mercedes gegund. Maar geen enkele CEO hoeft 1000 maal het loon van de gemiddelde werknemer in zijn bedrijf te verdienen. Vergeet niet dat extreme economische ongelijkheid ook politieke en juridische ongelijkheid met zich meebrengt, wat erg ondemocratisch is.

Carl Dehez

18:56 – 17 december 2014

@JULES D.47 –  U beweert zomaar eventjes dat multinationals zich blauw betalen aan belastingen. Kan u dat hard maken? Ik heb hier alvast 3 bronnen die het tegendeel beweren en kan u er nog veel meer geven zo u wilt. http://www.humo.be/humo-archief/30676/waarom-een-multinational-minder-belastingen-betaalt-dan-een-verpleegster http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20121205_00393182 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/VK14-formatie/Fact%2BCheck/1.1934975

Walter Claeys 2 (consultant)

16:47 – 18 december 2014

@Carl D.180 –  Niet letterlijk is dus niet. Veel verbale aanmoedigingen en beloftes, want morgen zal de Internationale heersen, maar het blijft al meer dan 100 jaar morgen, nietwaar? De ‘interprofessionele solidariteit’ wordt met de mond beleden, und sonst nichts. Het is een even grote leugen als ‘gelijkheid’.

Carl Dehez

20:54 – 18 december 2014

@Walter C.45 –  De laatste jaren zijn de interprofessionale akkoorden misschien wat mager uitgevallen. Maar dankzij IPA’s hebben we bijvoorbeeld wel minimumlonen die gelden voor alle sectoren. Ook bijvoorbeeld educatief verlof geldt voor alle sectoren van de privé en wordt per IPA bekomen.

Stijn D.107 (Keerpunt)

16:12 – 16 december 2014

Enkele citaten. Het hoger onderwijs wordt voor meer dan 90% betaald door de overheid. En de private sector tekent voor minder dan 40% van de inkomsten van de mensen. Waar krijgt die overheid haar geld om meer dan 60% van de inkomsten van de mensen te betalen? Alleen uit de privé-sector (bedrijven en werknemers), want onderwijs en sociale voorzieningen worden betaald met staatsinkomsten uit belastingen, sociale lasten, enz. Belastingen en lasten op inkomsten van mensen in overheidsdienst zijn een vestzak-broekzakoperatie en genereren geen nieuwe middelen. Ziet u nu in hoe gevaarlijk het wordt wanneer meer dan de helft van de inkomsten van de mensen betaald wordt door een minderheid die het almaar moeilijker krijgt om concurrentieel te ondernemen vanwege een productiekosthandicap van 18% tov onze onmiddellijke buren en vanwege druk uit het middenveld dat zgn verworven rechten laat primeren op toekomstperspectief (eigenlijk eigen macht en geld, maar dat mag niet gezegd worden)?

Patrick B.33

16:42 – 16 december 2014

@Stijn D.107 –  Prachtig geformuleerd en zeer juist, hiermede zijn we terug op aarde nadat we zijn afgedaald uit een Tilburgse Ivoren Toren .

Carl Dehez

19:41 – 16 december 2014

@Stijn D.107 –  En waar gaat de privésector haar geld halen als de overheid geen geld drukt en aan banken geen toelating geeft om geld te creëren? Als de privésector de berg geld waarop ze zit niet dringend begint te investeren, lijkt het me logisch dat het eigendomsvraagstuk steeds meer aan de orde komt. Vermogensbelasting zal steeds prangender op de agenda komen en de internationale strijd tegen belastingsparadijzen zal aangezwengeld worden. Kan u een bron vermelden voor die productiekosthandicap van 18% tov onze onmiddellijke buren?

Stijn D.107 (Keerpunt)

21:23 – 16 december 2014

@Carl D.180 –  Die 18% was het cijfer dat circuleerde toen di Rupo-I zich vastreed in het verschil tussen loonkost- en productiekosthandicap. Bijkomende belastingen zijn geen optie voor België, want we zitten al aan de top. Bovendien wordt ook vermogen hier al flink belast. Vermogenswinstbelasting laat automatisch de vraag opkomen van vermogensverliesaftrek. Het lijkt me in het huidig klimaat nogal wiedes waarom er niet geïnvesteerd wordt in België: risico op stakingen, steeds wijzigend juridisch en fiscaal kader, hoge productiekost, enz. Het antwoord op de precaire financiële toestand zal vooral uit minderuitgaven moeten komen. Via homogenisering en financiële responsabilisering is daar heel wat mogelijk. En ik wens je succes toe met de strijd tegen belastingsparadijzen. De houding van België in dit dossier is ook niet al te kosher – hoe kunnen we dan eisen stellen aan de rest van de EU om daar te beginnen?

JULES D.47 (jd1329633)

22:18 – 16 december 2014

@Carl D.180 –  Carl, dat begrijp ik niet. ‘t Zal aan mij liggen, maar geld ‘drukken’ geld ‘creëren’… !? En ik die dacht dat geld moest verdiénd worden I ‘Eigendomsvraagstuk’ !? Bedoel je mensen gaan bestelen ? De loonhandicap is gemiddeld 16,5 % (cfr. : http://www.tijd.be/dossier/mobiliteit/Werk_die_loonhandicap_nu_eindelijk_eens_weg.9477774-2336.art -). Als je dat niet gelooft; kijk dan om je heen. Groen heeft nu een ‘alternatief plan’… Heb je al eens gezien wat ze doen ? Ze rekenen, rekenen, rekenen, studies van al wat ‘links’ is en dan… dan zien ze een gat van 7 miljard… euh… euh… ah, een vermogens(winst)belasting zal zeker wel 7,5 miljard opbrengen (héél natte vinger), … zie je onze alternatieve begroting klopt ! Die onzin. In het vriendelijkste geval kun je het een ‘naïeve’ begroting noemen, maar ik vrees dat de groenen niet zo’n brave, onschuldige jongens zijn, het zijn vermomde communisten.

Ondernemers zorgen heus niet in hun eentje voor onze welvaart

  • 16 december 2014 14:53

15 december 2014. Nationale stakingsdag © Photo News

2foto’s

15 december 2014. Nationale stakingsdag © Photo News

Ondernemer Kris Vansanten stoort zich aan een toelichting van mij bij de stakingen van de voorbije weken (De Tijd, 15 december). Doorheen zijn opinie gaat hij uit van de slogan dat alleen ondernemers zorgen voor de welvaart in onze maatschappij. Dat is behoorlijk kort door de bocht. Zeker als een staking precies het tegenovergestelde aantoont; als je winst kan maken zonder je werknemers, probeer het dan. Feiten weerleg je niet met slogans.

Door Jan Blommaert, hoogleraar aan Tilburg University en auteur van ‘De 360 Graden Werknemer: De Nieuwe Arbeidscultuur en de Eindeloze Concurrentie.’

Kris Vansanten neemt mij en een artikel van mij op de korrel over de stakingen van de afgelopen weken. Hij gebruikt daarbij termen als ‘desinformatie’ en ‘opruiende taal’, associeert dat met ‘communisme’ en geeft ons in dat opzicht een reeks nogal verhitte overwegingen.

 © rv © rv

Wat zijn aanval op mezelf betreft kan ik kort zijn, want dat doet weinig ter zake. Voor de heer Vansanten ben ik ‘typisch’ als ‘professor’ die ‘leeft bij de gratie van de ondernemers’ en ‘bijt in de hand die hem voedt’. Wel, hij kent mij niet. Enkele minuten huiswerk zouden hem duidelijk hebben gemaakt dat mijn hoofdactiviteit zich in een private universiteit in een buurland afspeelt, terwijl ik mijn belastingen netjes in dit land betaal. Als ik al in een hand bijt, is het zeker niet de zijne.

Ondernemers blijken helemaal vervreemd te zijn van de samenleving die hen en hun personeel heeft opgeleid, van een sociale en economische infrastructuur voorziet, en belangen heeft die niet noodzakelijk samenvallen met die van ondernemers

Maar dit is niet belangrijk. Wel belangrijk is dat Vansanten doorheen zijn tekst uitgaat van een slogan: dat de welvaart in deze samenleving wordt aangedreven door de private sector, en enkel door hen. De hand waarin mensen als ik zouden bijten is de hand van de private sector, die de samenleving en haar instellingen financiert.

Onderwijs

Jammer voor hem, maar in de hele EU draagt de private sector slechts in enkele landen voor meer dan 10% bij tot de financiering van het hoger onderwijs, en België hoort daar niet bij. Private ondernemers zijn dan ook bijzonder slecht geplaatst als het erop aankomt eigendomsrechten te laten gelden op academische instellingen, hun personeel en hun standpunten. Die behoren immers toe aan de hele samenleving, niet aan dat deeltje ervan dat weliswaar graag de goed opgeleide producten van universiteiten afneemt, maar er niet in wenst te investeren. De hand die mij voedt is dus niet die van de ondernemers, wel die van de miljoenen belastingbetalers die instellingen zoals de onze financieren.

Wat de ‘communistische desinformatie’ betreft die hij in mijn tekst denkt te ontdekken, sta me toe dat ik mijn hoofdargumenten heel kort samenvat. Een: een staking toont de macht van werknemers aan, want bij een staking wordt winst onmogelijk. Twee, de inzet van de staking is een meer rechtvaardige verdeling van de meerwaarde die door werknemers en bedrijven wordt geproduceerd.

‘Schade’

Ik wacht graag op feitelijke weerleggingen van deze punten. Ik weet dat de komende dagen allerhande ‘schade’ zal aangekondigd worden: honderden miljoenen die tijdens de staking niet verdiend zijn door ondernemingen. Het is eigenaardig dat ondernemers ervan uitgaan dat zij en zij alleen welvaart scheppen, wanneer een staking precies het tegenovergestelde aantoont; als je winst kan maken zonder je werknemers, probeer het dan. De ‘schade’ van stakingen is precies het bedrag dat werknemers die dag zouden hebben geproduceerd aan welvaart, niet hun managers of aandeelhouders. Zoals gezegd: wie dit eenvoudige feit op feitelijke grond wenst te weerleggen, is van harte welkom. Maar leg dan ook uit waar die ‘schade’ vandaan komt. Een slogan volstaat daarvoor niet.

Ik heb alle respect voor de standpunten van de heer Vansanten, en begrijp waar ze hun wortels hebben: in een wereld van ondernemers die van oordeel is dat zij de enige motor zijn in deze samenleving en dat deze samenleving dan maar geheel ten dienste van hen moet staan

Het zou trouwens niet makkelijk zijn uit te leggen dat enkel de private sector welvaart produceert. In België staat de private sector in voor minder dan 40% van de inkomens van mensen; de overheid is met zeer grote voorsprong degene die de inkomens van burgers garandeert, als werkgever en als degene die vervangingsinkomens garandeert. De overheid is hier met grote voorsprong de belangrijkste economische actor. Gisteren hebben ook gepensioneerden mee actie gevoerd, en werklozen, gehandicapten en scholieren. Geen van die mensen heeft een plaats in de private arbeidsmarkt, maar ze voerden wel mee actie.

Onzichtbaar

Het is dan ook opvallend dat zowel in discussies over werkgelegenheid en economie als in de reacties op de stakingen enkel de private ondernemerslobby’s aan het woord komen. Want men begrijpt dat met name mensen die voor hun inkomen van de overheid afhangen, niet blij zijn met de aanvallen op de overheid die vanuit de private sector constant worden volgehouden. Die mensen onzichtbaar maken is, ironisch genoeg, een teken van hoe managers ‘vervreemd zijn van de economische realiteit’, zoals de heer Vansanten zegt.

Het wordt tijd dat ondernemers terug een democratische reflex ontwikkelen die hen in staat stelt ook dit soort mensen en hun belangen naar waarde te schatten en het gebruikelijke democratische respect schenken

Die vervreemding is nog wat ruimer. Ondernemers blijken helemaal vervreemd te zijn van de samenleving die hen en hun personeel heeft opgeleid, van een sociale en economische infrastructuur voorziet, en belangen heeft die niet noodzakelijk samenvallen met die van ondernemers. De gesyndiceerde leerkracht die tot ongenoegen van de heer Vansanten mijn tekst circuleerde, leeft niet bij gratie van de ondernemers maar ziet zijn belangen precies door hen bedreigd. Het wordt tijd dat ondernemers terug een democratische reflex ontwikkelen die hen in staat stelt ook dit soort mensen en hun belangen naar waarde te schatten en het gebruikelijke democratische respect schenken. Doen ze dat niet, dan zullen die mensen nogmaals acties ondernemen die dat respect afdwingen.

Respect

Ook al zijn het louter slogans, ik heb alle respect voor de standpunten van de heer Vansanten, en begrijp waar ze hun wortels hebben: in een wereld van ondernemers die van oordeel is dat zij de enige motor zijn in deze samenleving en dat deze samenleving dan maar geheel ten dienste van hen moet staan. Er is een lange traditie waarin dit soort conflict werd vertaald als ‘arbeid versus kapitaal’. De heer Vansanten vindt dit storend en dwaas. Maar de stakingen die precies dit conflict weergeven, zijn een onprettige realiteit. Ze zouden hem moeten doen nadenken over de zwakte van slogans die dit soort vervelende feiten niet kunnen verklaren.

 

 

About jmeblommaert

Taalkundig antropoloog-sociolinguist, hoogleraar Taal, Cultuur en Globalisering aan Tilburg University. Politiek publicist.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s