De miniatu­risering van de politiek

Originally posted on MO:
Een interview met Jan Blommaert. Het zeer actieve weblog van Jan Blommaert is alhier te vinden. De politieke crisis, zo stelde Antonio Gramsci ooit, ‘zit hem in het feit dat het oude afsterft en het nieuwe nog niet geboren kan worden’. In deze tussenperiode, zo voegde hij eraan toe, ‘verschijnt een…

Bedankt, Johnny Thijs!

Jan Blommaert December 2013. Het feit dat Johnny Thijs geen baas van BPost wil zijn voor 650.000 Euro per jaar doet vele mensen de ogen openen voor wat in het debat over de hoge loonkost wordt verzwegen: de onbeperkte graaicultuur van het management in tijden van economische recessie waarin de lonen van de medewerkers onder […]

Antwerpen wordt stilaan degoutant

Jan Blommaert Een kliklijn tegen vuilnismannen die fooien ophalen. Dit nieuwe dieptepunt in de publieke moraal in Antwerpen toont aan hoe de stad van Bart De Wever en Liesbeth Homans is afgegleden van een echte metropool naar een benauwende provinciestad vol verdeeldheid, spanning en dwang. Bij de dood van Nelson Mandela kwamen plots honderden politici, […]

Geld en het leven: wie kost het meest?

Jan Blommaert Een van de meest courante definities van neoliberalisme is het doortrekken van een louter economische logica naar elk aspect van ons bestaan. Concreet: een logica waarin alles, letterlijk alles, in termen van kosten en baten wordt uitgedrukt. Die kosten en baten – de economische logica – worden vaak afgemeten aan iets wat blijkbaar […]

Redelijk Links: Waarom nadenken een socialistisch beginsel is

Originally posted on De Nieuwe Socialist:
Jan Blommaert (Tekst van de eerste Jaap Kruithoflezing, februari 2010)   In zijn magistrale boek ‘De Rode Vlag’ schrijft David Priestland dat socialisme en communisme steeds twee gezichten hadden. Het ene was een romantisch gezicht, het tweede een technocratisch gezicht. Het romantische socialisme ging uit van de kracht van…

Niet onnozel doen: democratie is de inzet

Originally posted on De Nieuwe Socialist:
Jan Blommaert (foto: een “struggle” tijdens de Culturele Revolutie, tegen Liu Shaoqi, centraal op de foto) Een nieuw socialisme moet in het reine komen met de geschiedenis. Er zijn nog altijd mensen – steeds minder en steeds marginaler, weliswaar – die hun socialistische ingesteldheid een reden vinden om geen…

De partij van het perfecte kapitalisme

De sp.a heeft medio 2013 een nieuwe beginselverklaring aangenomen, “Het Vlaanderen van Morgen”, en het congres van 7 december 2013 brengt daar de nodige toelichting en verklaring bij aan. Wat opviel in de publieke uitspraken eerder dit jaar was hoe graag de prominente sp.a-ers zichzelf weer links noemden, en zelfs af en toe het woord […]