Over deze blog

shakespeare_and_company_bookshop

Teksten hebben vandaag de dag een kort leven, en de elementen die ze bevatten raken zeer snel bedolven onder lawines van nieuwe teksten. Een gevolg hiervan is dat het publiek debat een cyclisch karakter heeft, en dat dezelfde thema’s periodiek op nagenoeg precies dezelfde manier publiek besproken worden. Met deze blog leg ik een soort archiefje aan van mijn eigen standpunten doorheen de jaren. “Wie ze hebben wil, die mag ze komen halen.”

 

Mijn wetenschappelijk werk is te vinden op:

https://tilburguniversity.academia.edu/JanBlommaert

https://www.researchgate.net/profile/Jan_Blommaert?ev=prf_highl

 

by-nc

Jan Blommaert (en z’n gedachten) by Jan Blommaert is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Based on a work at https://jmeblommaert.wordpress.com/.
Permissions beyond the scope of this license may be available at https://jmeblommaert.wordpress.com/.

Overname van teksten is toegelaten (a) voor niet commerciële doeleinden en (b) mits vermelding van de auteur en de oorspronkelijke publicatieplaats.

3 Responses

  1. Hello, Mr. Blommaert — I was perusing Betsy Rimes’s website and came across your name. I assume you are Belgian because of the last four letters of your surname. My paternal ancestry is Belgian; my maiden name was Ysebaert. Growing up, my brothers and I thought we were the only Ysebaerts in the world! Now I know better. Can you tell me the meaning of the name? Thank you for any help you can offer. — Dawn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s