The weakness of surveillance

Originally posted on Ctrl+Alt+Dem:
Jan Blommaert  After the attacks at Charlie Hebdo in Paris, January 2015, security was tightened all over Europe. It was announced that the security and intelligence agencies of the member states would intensify their collaboration, specifically in the domain of data compatibility and exchange, in an attempt to tighten…

Als één blok tegen de terreur. Ook de oppositie…

Jan Blommaert  Er is in werkelijkheid niets uitzonderlijks aan deze situatie; het is gewoon alweer een oorlog tegen gewoon alweer een vijand, die men gewoon alweer als ongewoon en uitzonderlijk voorstelt. Staatsmanschap: dat was nodig, want ons land was de risée van de wereld geworden: een incompetente staat die de broeikas was voor jihadi’s. De toespraak […]

Het failliet van de war on terror

Jan Blommaert en Christophe Callewaert (De Standaard 19/11/2015) De enige vorm van terreurbestrijding die echt terreur doet ophouden, is het conflict dat aan de basis ligt aanpakken en vrede stichten, schrijven JAN BLOMMAERT en CHRISTOPHE CALLEWAERT. Hebben vijftien jaar war on terror nu nog niet aangetoond dat militarisering alleen maar naar meer bloedvergieten leidt? Na […]

Verklaar ook de successen: ons vijandbeeld in perspectief

Jan Blommaert  Ons land telt zo’n 700.000 Moslims, of zowat 6,5% van de totale bevolking. Dat relatief kleine aantal is daarenboven sterk geconcentreerd in de Brusselse regio. De provincie Antwerpen telt netto 6,9% Moslims – een goeie 123.000 koppen. Daarvan wonen er zo’n 88.000 in Groot-Antwerpen, waar ze dus 17,5% van de bevolking uitmaken, een stuk […]

Leven met de terreur: een pacifistisch standpunt

Jan Blommaert  Het was op een vrijdag de 13de, minder dan een jaar na de aanslag op Charlie Hebdo, dat een aantal terreur-commandoteams in het wilde weg begonnen te schieten in Parijs. De balans daarvan is enorm, en de politiek reageert zoals verwacht: met oorlogstaal. Hollande heeft de noodtoestand afgekondigd op het hele Franse grondgebied, […]

Democratie, gelijkheid en draagvlak: terug naar de Tocqueville

Jan Blommaert  (Naschrift, De Heruitvinding van de Samenleving. EPO 2011) Op weg met de Tocqueville De nieuwe vertaling van Alexis de Tocquevilles klassieker De la démocratie en Amérique schept opnieuw ruimte voor discussie en debat over de grondslagen van een democratisch systeem.[1] De stellingen van de Tocqueville zijn welbekend, al is het goed ze nog […]

Commerciele correctheid en politieke correctheid: Over pers en politiek

Jan Blommaert (Een tekst uit januari 2008, geschreven als respons op een lange recensie van “De Crisis van de Democratie” door Karl Van den Broeck in RektoVerso) Ik dank Karl Van den Broeck voor de grondige en sympathieke bespreking die hij wijdt aan mijn boek De Crisis van de Democratie. De redactie van Rekto:Verso vroeg […]