Een antiterreur team tegen een wanhopig vluchtelingenkind?

ScreenHunter_507 Nov. 10 13.04

Jan Blommaert 

Waarde burgemeester,

Toen je absoluut Snelle Respons Teams wilde invoeren was de uitleg dat een dergelijk team nodig was om op te treden tegen zwaar banditisme waarbij in toenemende mate zware vuurwapens van het Kalashnikov-type worden gebruikt. De context was de hysterie na het Charlie Hebdo trauma, die ook gewapende soldaten in het Antwerpse straatbeeld bracht.

Bryce De Ruyver en andere deskundigen vonden die motivering toen okee, maar ze waarschuwden al voor gevallen van “overkill”, waarbij de risico’s precies door de agressieve tactieken en de bewapening van het SRT net zouden toenemen. Het inzetten van de SRT, zo hoorden we, moest met grote omzichtigheid gebeuren.

Vandaag kom je (nogal nerveus) uitleggen dat het SRT “net goed had gehandeld” wanneer ze een 14-jarige Syrische vluchteling neerlegden met een plastieken projectiel afgeschoten door een vuurwapen. Binnen de muren van een jeugdinstelling, nota bene – het kind stond niet met een wapen te zwaaien op de Meir.

Ik maak daaruit op dat de procedures voor het inzetten van dat SRT in Antwerpen nergens op lijken, en uiterst grote risico’s inhouden voor zowat iedereen. De nieuwe botinnekens worden immers duidelijk niet opgeroepen wanneer iemand met een vuurwapen staat te zwaaien, wel wanneer een getraumatiseerd kind in opperste verwarring een glasscherf tegen haar pols zet. De methode die dan wordt gehanteerd om dat kind te “kalmeren” (sic) is het inzetten van grof en traumatiserend geweld, een techniek die men aanwendt om een gevaarlijke crimineel te neutraliseren. Het is zeer bitter dat dit geweld wordt toegepast op een minderjarig oorlogsslachtoffer die in ons land een veilige plek meende gevonden te hebben – en aan wie dit land ook die verzekering had gegeven.

Het oproepen van de SRT voor feiten en situaties die niét behoren tot haar eigenlijke opdracht – die heel specifiek is – KAN NIET. Het is het inzetten van geweld waar geweld niet op z’n plaats is en waarin een reeks aan andere middelen beschikbaar zijn. Vermits ik in een veilige stad wens te wonen, en mijn burgemeester de PLICHT heeft (niet de keuze) om die stad veilig te houden, wil ik die SRT nooit zien opduiken in situaties waarin ze niet hoeft en hoort. Want als ze dat wél doet stelt ze burgers bloot aan het trisico op extreem en traumatiserend geweld. Mijn burgemeester heeft dus geen vrije keuze in de methoden die hij denkt te moeten aanwenden om zijn stad veilig te houden.

Vermits ik niet de geringste hoop koester dat de Minister van Binnenlandse Zaken of van Justitie de burgemeester hierover terecht zullen wijzen, en evenmin reken op zijn coalitiepartners om hem even op de grenzen van zijn willekeur en de dwaasheid van zijn voorliefdes te wijzen, is het aan de burgers om hem dit duidelijk te maken.

Het Antwerpse SRT moet aan banden worden gelegd; als het al een rol moet hebben moet die rol zeer helder omschreven worden. En als het optreedt buiten die rol, dan moeten de verantwoordelijken gesanctioneerd worden. Zo werkt de politie in een democratische rechtstaat.

In jouw deeltje daarvan, waarde burgemeester, is de redelijkheid al lang zoek. Je maakt er een gewoonte van systematisch te hard te laten optreden, vooral om het signaal te stellen dat de geringste overtreding met overdadige inzet van machtsmiddelen zal worden beteugeld. Zeker wanneer de overtreders behoren tot “foute” groepen in jouw wereldbeeld. Gorillagedrag, noemen sommigen dat. Een paar voorbeelden: zo’n 80 anti-Monsanto betogers, waaronder kinderen, worden bijeengedreven en krijgen allemaal een GAS-boete; de boetes worden later geseponeerd – het signaal is belangrijker dan de kern van de zaak. Idem bij de sit-in georganiseerd door Movement X uit protest tegen jouw stigmatiserende uitlatingen over Berbers, waarbij zo’n 200 betogers werden opgepakt en afgevoerd naar de kazerne aan de Noorderlaan, en allemaal een boete kregen – die eveneens daarna werd geseponeerd. En idem wanneer een half dozijn agenten-in-opleiding onder leiding van twee officieren, en allemaal gewapend, een crèche in Hoboken binnenvielen om vervolgens de allochtone uitbaatster een administratieve vermaning te geven wegens een ontbrekend arbeidsformulier. U lijkt het ontplooien van Uw enorm en peperduur politiekorps als een doel op zich te beschouwen om aan te geven “dat ik de grootste heb”. En dat is belachelijk, het is potsierlijk.

Burgemeester, hou dus vandaag je mond of gebruik hem enkel om je dwaasheid toe te geven en excuses van jouw burgers te vragen. Jouw SRT, en jijzelf, hebben “net NIET goed gehandeld”. Probeer het onverdedigbare niet te verdedigen, want je klinkt als een idioot wanneer je dat doet.

Ik hoop dat je nu snapt dat, wanneer je een nieuwe norm maakt op basis van een extreem geval – kalashnikovzwaaiers – jouw norm zelf extreem wordt. En dus een gevaar voor iedereen.

(PS: Het meisje verwondde zichzelf met de scherf na het schot; de zelfverwonding die men wilde vermijden werd dus niet vermeden; ze werd daarna overmeesterd, naar een kliniek afgevoerd, en vervolgens naar een psychiatrische instelling voor volwassenen buiten de regio Antwerpen. België op zijn best dus. En voor de burgemeester is hier geheel niets op aan te merken, want “alle procedures zijn gevolgd”.)

Links

http://www.standaard.be/cnt/dmf20151110_01964200

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/11/10/kinderrechten-commissaris-op-kinderen-schiet-je-niet

by-nc

Advertisements

About jmeblommaert

Taalkundig antropoloog-sociolinguist, hoogleraar Taal, Cultuur en Globalisering aan Tilburg University. Politiek publicist.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s