Zit niet op je “draagvlak”, jongens!

Jan Blommaert Het boek van Alexis de Tocqueville De la Démocratie en Amerique, verschenen in 1840, is een klassieke tekst over democratie. Eén van de knelpunten die de Tocqueville zag in de nieuwe vorm van politieke organisatie was dat een democratie altijd het gevaar liep van “de tirannie van de massa”, de waan van de dag die […]

Een briefje aan Unizo

Geachte, Ik neem met verbijstering kennis van de uitlatingen van de heer Karel Van Eetvelt, die stakingen omschrijft als “een oorlogsverklaring”, een “gijzelingsactie” en “daden die terroristen stellen”. In een tijd waarin terreur de gedachten beheerst, zijn dit soort uitspraken niet enkel onkies en nodeloos kwetsend, maar ook van aard om het echte terrorisme te […]

Hoe leg je de staking uit?

Jan Blommaert  De huidige stakingsgolf is een strijd om de “harten en geesten” van de mensen, waarin VOKA en UNIZO zich – niet onverwacht – ontpoppen tot de megafoons van de tegenstrever. Tot zowat een jaar geleden was hun verhaal over de stakingen dominant; de publieke opinie stond bol van de woorden “gijzeling”, “economische schade”, […]

De diepe wortels van het protest

Jan Blommaert  Op 5 november 2014, de vooravond van de nationale betoging, werd hier en daar hoopvol gefluisterd dat er wel eens heel erg veel volk aanwezig zou kunnen zijn – 80.000 man, zo werd gezegd. Een ongelooflijk aantal dat de vakbonden, die hadden opgeroepen tot de betoging, een ferm mandaat zouden geven. De volgende […]

Stakingen zijn hinderlijk? Juist.

Jan Blommaert  De eerste stakingsdag op 24 november 2014 was een succes, ook – of misschien bovenal – in Antwerpen. Daar was immers al vanaf de Brusselse betoging van 6 november een bespottelijk spelletje bangmakerij aan de gang, waarin de anders zo bedaarde burgervader zijn meest groteske angstvisioenen projecteerde op de bevolking. Als we hem […]

De angst van De Wever

Jan Blommaert  Het domme gejen tussen De Wever en Mayeur over de Brusselse rellen is een triest dieptepunt in onze politiek. De Burgemeester van Antwerpen heeft in wezen niets te zeggen over het beleid van zijn Brusselse collega – toezicht geschiedt door de Gouverneur en de Ministers van Binnenlandse Zaken. En daarbij valt het op […]