Een briefje aan Unizo

2557166737

Geachte,

Ik neem met verbijstering kennis van de uitlatingen van de heer Karel Van Eetvelt, die stakingen omschrijft als “een oorlogsverklaring”, een “gijzelingsactie” en “daden die terroristen stellen”.

In een tijd waarin terreur de gedachten beheerst, zijn dit soort uitspraken niet enkel onkies en nodeloos kwetsend, maar ook van aard om het echte terrorisme te banaliseren. Temeer omdat stakingen, net als vrij ondernemerschap, behoren tot de grondrechten van elke Belg, en de uitoefening ervan daardoor behoort tot het instrumentarium van een democratische rechtsstaat. Stakingen behoren, of men het leuk vindt of niet, tot de “waarden en normen” van onze samenleving, die we allemaal – tègen de terreur – wensen te handhaven.

Ik citeer ook even uit het regeerakkoord van de huidige federale regering, p.3. “De kwaliteit van de sociale dialoog verdient een voortdurende aandacht. De sociale partners en de regering hebben een wederzijdse verantwoordelijkheid om deze dialoog te waarborgen en dus het vermogen te laten toenemen om de welvaart in België te ontwikkelen. De wil om sociaaleconomisch herstel te realiseren, vereist verantwoordelijkheidszin van iedere partner, wederzijdse loyaliteit en sereen overleg.”

De heer Van Eetvelt kan best moeite hebben met de standpunten van de vakbonden in het sociaal overleg. Maar het ligt voor de hand dat een vergelijking van stakende vakbondsleden met “terroristen” evengoed weinig zal bijdragen tot het constructieve klimaat waartoe de regering oproept, en evengoed getuigt van bitter weinig verantwoordelijkheidszin en niet van aard is te leiden tot sereen overleg.

Ik neem aan dat Unizo zo snel mogelijk publiek te kennen zal geven dat ze de woorden van de heer Van Eetvelt afkeurt en betreurt, en hem eveneens organiek tot de orde zal roepen. Het is immers ondenkbaar dat een belangrijk pijler in het middenveld, zoals Unizo, de mening van de heer Van Eetvelt zou delen.

In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,

hoogachtend, Jan Blommaert

Advertisements

About jmeblommaert

Taalkundig antropoloog-sociolinguist, hoogleraar Taal, Cultuur en Globalisering aan Tilburg University. Politiek publicist.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s