Interview: Engels, meertaligheid en de EU

Gepubliceerd op: http://termcoord.eu/termania/why-is-terminology-your-passion/interview-met-jan-blommaert/ Interview met Jan Blommaert “Dat is punt drie: omdat taal dé grote en onmiskenbare sociale filter is die allerhande categoriseringen – positieve zowel als negatieve – uitlokt.” Jan Blommaert is een Belgisch sociolinguïst en taalkundig antropoloog en werkzaam aan de Universiteit van Tilburg als hoogleraar taal, cultuur en globalisering en directeur van […]

Nooit eerder vertoond? Het ruimere plaatje van de huidige “asielcrisis”.

Jan Blommaert In 2015, zo suggereert onze Staatssecretaris, beleefden we een ongekende golf van immigratie. Is dit zo? Check even de volgende grafiek. De cijfers voor 2015 werden afgeklokt medio december; op 31 december telden men zo’n 35.000 instromers. Dat is veel, ja, maar niet uitzonderlijk veel. Het scoort zo’n 30% lager dan het échte […]