Nooit eerder vertoond? Het ruimere plaatje van de huidige “asielcrisis”.

Jan Blommaert

In 2015, zo suggereert onze Staatssecretaris, beleefden we een ongekende golf van immigratie. Is dit zo? Check even de volgende grafiek.

ScreenHunter_719 Feb. 01 10.50

De cijfers voor 2015 werden afgeklokt medio december; op 31 december telden men zo’n 35.000 instromers. Dat is veel, ja, maar niet uitzonderlijk veel. Het scoort zo’n 30% lager dan het échte piekjaar 2000, toen ruim over de 40.000 asielaanvragen werden opgetekend, en dit na 1999 dat al ongeveer even hoog scoorde als 2015. In de periode 1998-2002 hadden we een instroom van bijna 29.000 aanvragers per jaar – een veel grotere “asielcrisis” dan degene die we nu meemaken.

Ook toen was er wat heisa omwille van asielcentra die overal te lande moesten worden opgericht, en het Vlaams Blok liet zich uiteraard frequent horen in dit verband. Maar dat protest doofde relatief snel uit. En weet iemand waar die tienduizenden “probleemmigranten” intussen heen zijn? Heeft iemand nog van hen gehoord?

Neen. Degenen die zijn gebleven (want zeer velen zijn teruggekeerd) zijn immers zachtjesaan ingedaald in onze samenleving en vormen er het superdiverse gelaat van. Ze zijn nu kapper, bakker, slager, kruidenier, snackbarhouder, nachtwinkelier, bouwvakker, accountant, leerkracht, welzijnswerker, kunstenaar, kok, taxichauffeur of chauffeur bij De Lijn, fietshersteller, loodgieter, bediende, parkeerwachter en flik. Hun kinderen groeien hier op en spreken vloeiend Leuvens, Mechels, Antwerps, Brussels, Hasselts, Gents. Ze spelen in onze voetbalploegen en zijn lid van onze jeugdbewegingen en jongerenculturen. Ze zijn in die zin gewoonweg “verdampt” in het weefsel van onze buurten.

Merk op dat er ook in die tijd geen pro-migratiebeleid werd gevoerd, ondanks een veel betere economische context. Integendeel: we kenden toen net dezelfde discussies over de beperking van de instroom, de afbouw van de welvaartstaat, de vergrijzing, de loonkost en zo meer. Sinds 1989 heeft de economische conjunctuur, evenmin als de samenstelling van de regering, nooit een wezenlijk effect gehad op het migratiebeleid, dat onveranderd gebaseerd was op de “juiste vragen maar foute antwoorden” van Vlaams Blok. Net zoals het debat over de sociale zekerheid en de loonkost ook toen al werd gedomineerd door de werkgeversorganisaties. Het was de tijd van de “nieuwe flinksheid” van Johan Vande Lanotte en de “actieve welvaartstaat” van Frank Vandenbroucke, en Didier Reynders waakte ook toen al over de belangen van het kapitaal. Er was geen gebrek aan Islambashers, men had het over “de boot is vol” van Pim Fortuyn, en Paul Scheffer startte in 2000 een hele literaire traditie met zijn “Het Multiculturele Drama”. Dit maar om aan te geven dat beide perioden best te vergelijken zijn. Er was, ook toen, objectief gesproken géén pro-migratietendens, integendeel, en wie dat beweert kent de feiten niet.

De “verdamping” van deze immigranten in onze samenleving is daarom ook grotendeels hun eigen verwezenlijking: hun migratie heeft duizenden nieuwe kleine zelfstandigen opgeleverd die een piepkleine onderneming met zeer bescheiden opbrengsten in stand houden en niét van de bijstand leven maar keihard werken voor hun gezin, en zo een essentiële economische rol zijn gaan vervullen in zeer vele plaatsen. “Hardwerkende (nieuwe) Vlamingen”, zouden we zeggen. Die dus als ondernemer ook niet gediend zijn met “imagoverlagende” pestbelastingen. Ze hebben zich ondanks een bepaald onvriendelijk beleid zelf opgewerkt.

De “draagkracht” van deze samenleving, en van de migranten, blijkt dus on-ein-dig veel groter dan wat de huidige politieke correctheid ons voorhoudt. En wie beweert dat we deze golf van aanvragen nog nooit hebben meegemaakt, die liegt. De vorige “crisissen” zijn immers, afgaande op de feiten, uitgemond in een succes. En ook dit succes moet verklaard worden.

Links

https://jmeblommaert.wordpress.com/2014/11/14/ook-dit-zijn-bedrijven-ook-dit-zijn-ondernemers/

https://jmeblommaert.wordpress.com/2014/12/05/de-constante-imagoverlaging-van-antwerpen/

https://www.academia.edu/9387869/Links_van_de_Kerk

https://jmeblommaert.wordpress.com/2015/05/09/het-politieke-discours-over-minderheden/

https://jmeblommaert.wordpress.com/2013/01/04/blokspraak-het-cordon-sanitaire-als-papieren-tijger-2005/

https://jmeblommaert.wordpress.com/2015/04/01/het-debat-over-racisme-enkele-voetnoten/

http://www.npdata.be/BuG/309-Vluchtelingen/

by-nc

Advertisements

About jmeblommaert

Taalkundig antropoloog-sociolinguist, hoogleraar Taal, Cultuur en Globalisering aan Tilburg University. Politiek publicist.

1 Response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s