Superdiversiteit maakt alles wat complexer (video)

Jan Blommaert Een korte lezing over hoe superdiversiteit een aantal fundamentele aannamen van de sociolingu├»stiek (en bij uitbreiding de sociale wetenschap in het algemeen) in vraag stelt. Ook te begrijpen voor wie niet professioneel met deze dingen bezig is.   Advertisements