Het Belgische migrantendebat (1992)

 

HBM

Toen dit boek uitkwam in 1992 veroorzaakte het een zelden geziene schokgolf in de publieke opinie. Het waren de dagen van Paula D’Hondt tegenover Filip Dewinter, en in die dagen was het not done om over Paula D’Hondt te zeggen dat ze haar beleid liet wortelen in dezelfde ideologische premissen als Dewinter en de zijnen.

Bijna dertig jaar later moet ik vaststellen – met diepe ontgoocheling – dat het boek net zogoed vorige week geschreven had kunnen zijn. Bekijk gewoon de vele citaten in het boek en vergelijk ze met wat er vandaag verschijnt. En trek dan je eigen conclusies.

Voor een historiek van dat debat en wat er op volgde, zie deze tekst  en dit korte boekje.

Het boek is vrij te downloaden: hier en hier.

About jmeblommaert

Taalkundig antropoloog-sociolinguist, hoogleraar Taal, Cultuur en Globalisering aan Tilburg University. Politiek publicist.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s