Mensenlandschappen in de 21ste eeuw

Originally posted on Superdiversiteit:
 Ico Maly, Jan Blommaert & Joachim Ben Yakoub [Inleidend hoofdstuk op Ico Maly, Jan Blommaert & Joachim Ben Yakoub, Superdiversiteit en Democratie. Berchem: EPO 2014]     Het einde van de jaren 80 en het begin van de jaren 90 van vorige eeuw luidde een decennium in vol veranderingen op wereldschaal. We…

Morele en politieke ijkpunten voor ‘links’

Originally posted on De Nieuwe Socialist:
Jan Blommaert Ik ga in wat volgt in op twee recente uitspraken van sp.a ministers en stel de vraag naar de ijkpunten die ze hanteren. Of preciezer, welke logica onderliggend is aan de visie van beide excellenties. Met de verkiezingen van 2014 die stilaan in zicht komen moet de…

Superdiversiteit en de anachronismen in ons denken

Originally posted on Superdiversiteit:
 Jan Blommaert (Slotbeschouwing in  Ico Maly, Jan Blommaert en Joachim Ben Yakoub, “Superdiversiteit en Democratie”, EPO 2014) Karl Marx beschreef lang geleden, terwijl hij de stille staatsgreep van Napoleon III in Frankrijk probeerde te verklaren, hoe “de koortsachtige jeugdige beweging van de materiele produktie [sic], die zich een nieuwe wereld eigen moet…

De ‘kwaliteit’ van de cultuur: Omtrent consumentisme, populisme en verrechtsing

Jan Blommaert, Eric Corijn, Marc Holthof & Dieter Lesage Deze tekst dateert van 2004 en verscheen in de aanloop naar een gemeenschappelijk boek, “Populisme” (EPO 2004). Probleemstelling Onze samenleving ondergaat een ingrijpende herstructurering. De veelbesproken globalisering of mondialisering impliceert een duurzame verstoring van het wankele evenwicht tussen de wereldmarkt en het systeem van nationale staten. […]

De rede verliest. Het politieke vertoog over minderheden.

Originally posted on Superdiversiteit:
Jan Blommaert Deze tekst dateert uit 2004 maar lijkt, helaas, weinig van zijn relevantie te hebben verloren. Ik wil beginnen met drie algemeen-inleidende opmerkingen. -Ten eerste: het politieke vertoog over minderheden in België mag niet los gezien worden van een aantal grote recente ontwikkelingen in het politieke vertoog in het algemeen.…