De frame van de slimme en de domme

Jan Blommaert Bij elke verkiezing, bij elk referendum krijgen we allerhande zogenaamde analyses. We krijgen die, merkwaardig genoeg, vaak al lang voordat mensen hebben gestemd. En die analyses volgen een vaste frame: de slimme en de domme. De frame gaat over “waarom” mensen op bepaalde manieren stemmen, en hanteert de volgende aannamen: Men gaat ervan […]

The post-Brexit blues

Originally posted on Ctrl+Alt+Dem:
Jan Blommaert So Britain voted on June 23, 2016 to leave the European Union. It did so by a narrow margin, which means that the polity has been broken up, probably for a while, into highly antagonized factions. Most observers focus on the Scottish demand to hold an independence…

Zit niet op je “draagvlak”, jongens!

Jan Blommaert Het boek van Alexis de Tocqueville De la Démocratie en Amerique, verschenen in 1840, is een klassieke tekst over democratie. Eén van de knelpunten die de Tocqueville zag in de nieuwe vorm van politieke organisatie was dat een democratie altijd het gevaar liep van “de tirannie van de massa”, de waan van de dag die […]