Van vrijheid als privilege naar bevrijding

Originally posted on De Nieuwe Socialist:
Jan Blommaert en Karim Zahidi (een licht herziene versie van hoofdstuk 4 in De Paradox van Hayek, EPO 2014) De natuurlijke menselijke samenleving – het begin van elke beschaving – het enige milieu waar de persoonlijkheid en de vrijheid van de mens kan ontstaan en evolueren, bestaat voor de…

Wat ik doe en niet doe op Twitter

Jan Blommaert  Sinds enige tijd ben ik ook actief op Twitter. En net bij als de andere activiteiten op sociale media doe ik dit met een welbepaald doel en met een ietwat afwijkende methode. De eerste link onderaan deze tekst geeft informatie over de grote lijnen daarvan. In wat volgt geef ik kort mee wat […]

Vrijheid, meningen en schelden. De déja-vu van Benno Barnard

Jan Blommaert  (De Wereld Morgen en KifKif, April 2010) Islam is al twintig jaar één van dat handvol cyclisch terugkerende themata van publiek debat, en het duikt al twintig jaar in precies dezelfde vorm op. Die vorm werd al in 1981 beschreven door wijlen Edward Said, in zijn Covering Islam – een boek dat iedereen absoluut zou moeten lezen, […]

Over “durven” en de teloorgang van politieke moed

Jan Blommaert  Ik ben allergisch geworden aan het gebruik van het werkwoord “durven” wanneer het wordt uitgesproken door politici. De reden daarvoor is dat het zo’n centraal retorisch middel is geworden om precies het tegendeel van de eigenlijke betekenis uit te drukken. “Durven” staat in de praktijk voor de weigering om na te denken, het geldt […]

Veiligheid en zijn broertjes: nota’s over de ideologie van veiligheid en migratie

Jan Blommaert  (Een tekst uit 2000, verschenen in Ronnie Lippens (red.) Voorbij de Nuloptie: Beschouwingen over Nultolerantie en Lokale (on)Veiligheid. Brussel: IMAVO. Het boek was op z’n beurt een product van een studiedag in Lokeren, waar in 1997 voor het eerst de “nultolerantie” was uitgeroepen door toenmalig Minister Louis Tobback) Ik begin deze korte reeks […]