Op naar de etnocratie

De N-VA heeft eindelijk de sluier over haar toekomstvisie voor dit land opgetild. Het resultaat: we krijgen een etnocratie aangeboden, waarin de bemiddelden het voor het zeggen hebben en al wie afwijkt van de klare lijn gedisciplineerd zal worden. Het was lang wachten want wat de N-VA onder ‘confederalisme’ verstaat leek wel een staatsgeheim. De […]

Wat is er nog goed aan vakbonden?

Jan Blommaert De RVA blijkt vele miljoenen te veel uit te keren, en voor de N-VA zijn de vakbonden daar de schuldigen aan. Het is een zoveelste, maar stilaan wat amechtige poging van de N-VA en haar steungevers om de vakbonden te verzwakken. Ook al worden de klappen steeds minder krachtig, ze blijven vallen. Vandaar […]