Leeg gegraaid

Recensie van Peter Mertens, Graailand: Het Leven Boven Onze Stand. Berchem, EPO 2016. 403pp. Jan Blommaert In dit land moet je Stalin afzweren om iets over belastingfraude te mogen zeggen. En zelfs wanneer die kaap genomen is moet je uitleggen dat belastingen geen vorm van overheidsmisdaad zijn maar een stukje betaling voor kosten die gemeenschappelijk worden […]

Begrotingstips: bespaar op de politiek

Jan Blommaert De begroting klopt weer niet, en er is enkel nog geld te vinden in de sociale zekerheid hoort men links en rechts – enfin, rechts. Mensen als Rutten, Van Overtveldt en De Block zoeken naar goede gewoonte het geld waar het niet zit: bij degenen die er geen hebben. Maar als je even […]

De context van “we leven boven onze stand”

Jan Blommaert  Op zestien april dit jaar deed Vice-Premier Kris Peeters een uitspraak die nogal wat stof deed opwaaien: “Niemand vindt van zichzelf dat zijn levensstandaard te hoog ligt”, zegt minister van Werk Kris Peeters in een gesprek met onze krant. “Niet de werklozen, niet de werknemers. Niet de gepensioneerden, niet de gefortuneerden. Maar het […]

De politiek van de rancune: Over de morele logica van de taxshift

Jan Blommaert  De taxshift van de regering-Michel-De Wever heeft al lang niets meer te maken met een economische rélance. Ze heeft evenmin nog iets te maken met jobcreatie of met de verhoging of zelfs het behoud van de koopkracht van de “hard werkenden” onder ons, evenmin als met het “op orde stellen” van de overheidsfinanciën […]

De diepe wortels van het protest

Jan Blommaert  Op 5 november 2014, de vooravond van de nationale betoging, werd hier en daar hoopvol gefluisterd dat er wel eens heel erg veel volk aanwezig zou kunnen zijn – 80.000 man, zo werd gezegd. Een ongelooflijk aantal dat de vakbonden, die hadden opgeroepen tot de betoging, een ferm mandaat zouden geven. De volgende […]

De 360 ° werkkracht

Jan Blommaert, Paul Mutsaers & Hans Siebers, Uit: De 360° Werknemer: De nieuwe arbeidscultuur en de eindeloze concurrentie. Berchem EPO, 2012 Over succes en kwaliteit Eén van de meest hardnekkige kapitalistische mythes is die van de rationele consument, die op elk ogenblik het beste product tegen de beste prijs zal zoeken. Die bewuste consument controleert zo […]

Jobs op voorwaarde van winst: het federale regeerakkoord bekeken.

Originally posted on De Nieuwe Socialist:
Jan Blommaert  Federaal Regeerakkoord: http://www.demorgen.be/bijlagen/2723.pdf Een regeerakkoord is altijd een interessante tekst, zowel omwille van wat het aankondigt als omwille van wat het verzwijgt of omsfloerst in frasen zoals “…zal worden geëvalueerd” of “…zal worden gemoderniseerd”. Dat soort woordenwolkjes wijst doorgaans op het bestaan van een ander document, een concreet…