A-sociaal beleid: over “Thatcher aan de Schelde”

Jan Blommaert  De biecht van Stiglitz In The Roaring Nineties beschrijft de Amerikaanse Nobelprijswinnaar Economie Joseph Stiglitz de ontwikkeling van een compleet losgeslagen financieel kapitalisme in de VS onder Clinton. Het boek is grotendeels een zelfkritiek, want Stiglitz was onder Clinton de man die het economische beleid van de VS mee gestalte gaf. Dat beleid […]

Ik Stel Vast: politiek taalgebruik, politieke vernieuwing en verrechtsing

Jan Blommaert Het hele boek “Ik stel vast” (2001) is gratis te downloaden op https://www.academia.edu/6851958/Ik_Stel_Vast_Politiek_taalgebruik_politieke_vernieuwing_en_verrechtsing_2001_ Het boek beschrijft de enorme transformatie van de Belgische politiek in de jaren 90, met de opkomst van een nieuw “vox populisme” als dominante modus in de politiek en als synoniem voor “democratie” – een transformatie waarvan vooral extreem-rechts profiteert. […]

Drie stellingen over hedendaagse politiek (uit “Ik Stel Vast”, 2001)

Jan Blommaert  In 2001 verscheen “Ik Stel Vast” bij EPO. Het boek behandelde de grote “vernieuwing” van de politiek in de jaren 1990-2000, van Wilfried Martens tot Vincent Van Quickenborne, zeg maar. Het is niet langer in de handel te verkrijgen, en dat is jammer want er blijkt weinig veranderd. Wat volgt is een korte […]

Van inhoud naar vorm: het succes van de N-VA campagne

Jan Blommaert  Campagnewatchers die het succes van het N-VA parcours pogen te verklaren leggen vooral de klemtoon op het inhoudelijke initiatief dat bij de Wever berust. Wat men op die manier onderbelicht is dat de N-VA ook de vorm van deze campagne beheerst. Een korte analyse. De verkiezingscampagne is op snelheid gekomen, en Carl Devos […]