Wat denken ze wel?

Jan Blommaert In “Atlas Shrugged” vertelt Ayn Rand het verhaal van een groep Amerikaanse ondernemers die de antikapitalistische pesterijen van de overheid beu zijn en de samenleving de rug toekeren. Die samenleving klapt natuurlijk in mekaar, en de ondernemers komen onder aanvoering van hun niet-verkozen natuurlijke leider Danny Taggart zegevierend terug om redding te brengen. […]

Over onafhankelijkheid, neutraliteit en zo meer: enkele feiten

  Onderstaand tekstje stuurde ik (in een eerdere versie) als reactie aan een blogger die het werk van Ico Maly, “N-VA: analyse van een politieke ideologie” besprak, en al van bij aanvang tot de conclusie kwam dat dit werk niets inhoudelijks te betekenen heeft omdat de auteur ervan “niet onafhankelijk” was. Idem voor de promotor […]

Voor de onderzoeker: Hoe Vlaanderen in 2013 debatteert

Wat volgt is bedoeld voor zij die zich willen verdiepen in de realiteit van de Vlaamse publieke opinie. Ik geef een opinie-artikel en alle forumreacties die erop volgden. Het artikel (“Vlaanderen Vlaams”) verscheen op de website van Knack op 14 januari. Op 17 januari was het veruit het meest gelezen stuk op de website (met […]

Bekvechten over taal: een Vlaams ritueel

[Voor zij die nog meer debat willen over taal in dit land. Deze tekst verscheen in de late zomer van 2012 op De Wereld Morgen] Er zijn in dit land debatten die een cyclisch karakter hebben. Debatten over dialect, tussentaal en AN behoren daartoe: om de enkele jaren gaat Vlaanderen weer in een kramp over […]

Blokspraak: het cordon sanitaire als papieren tijger (2005)

Jan Blommaert In het licht van de huidige discussie over het voortbestaan van het cordon sanitaire rondom het Vlaams Belang is deze oude tekst misschien relevant. Ik heb in het verleden herhaaldelijk aangegeven dat het cordon sanitaire en papieren tijger was. Men sloot het Vlaams Blok/Belang we uit van deelname aan de macht, maar men […]