Voorwoord op “Superdiversiteit in Oostende” (Ico Maly & De Toekomstfabriek)

Jan Blommaert Controversieel, maar onvermijdelijk: zo besluit Ico Maly deze kleine studie. Hij heeft het daar over de democratische opdracht die als politieke vertaling uit dit onderzoek naar voor komt: onze samenleving is dramatisch en snel veranderd, terwijl de manieren waarop we over onze samenleving nadenken en waarop we ze besturen nog altijd uitgaan van […]

De morele gemeenschap van De Wever

Jan Blommaert  (Bijgaande tekst verscheen op De Wereld Morgen in 2011. Ik plaats hem hier opnieuw omdat de “morele gemeenschap” die De Wever in zijn boekje zo doorvoeld aanprijst stilaan vorm begint aan te nemen. De N-VA mandatarissen in diverse overheden blijken aan te leunen bij fascistische organisaties, diepe sympathie te hebben voor alles waar […]

Laat ons deze regering gewoon extreemrechts noemen

Jan Blommaert  We hebben ons in dit land vele jaren lang laten leiden door een buitengewoon nauwe blik op extreemrechts. We hadden het Vlaams Blok, later Vlaams Belang – een partij van rauw verbaal geweld tegen alles wat niet tot het Eigen Volk behoorde,  gekortwiekt door een cordon sanitaire en veroordeeld door de rechtbank wegens […]

Het delicate stakingswapen

Jan Blommaert  Oktober 2014. Nu de vakbonden hun eerste golf van acties hebben aangekondigd tegen een regering die het geld gaat zoeken waar het niet zit wordt meteen duidelijk dat we een hete herfst en winter in gaan. We gaan een periode tegemoet van heftige sociale actie, van continu protest op straat en van openlijke […]

Hier komt de machtsvraag alweer

Originally posted on De Nieuwe Socialist:
Jan Blommaert  Tijdens de New Deal in de VS kregen de vakbonden daar voor het eerst een ruime macht en invloed in het industriële systeem. Ze waren nodig als kritieke factor in het herstelbeleid. Dit leidde in 1946 tot de eerste, en laatste, algemene staking in de VS. De…

Jobs op voorwaarde van winst: het federale regeerakkoord bekeken.

Originally posted on De Nieuwe Socialist:
Jan Blommaert  Federaal Regeerakkoord: http://www.demorgen.be/bijlagen/2723.pdf Een regeerakkoord is altijd een interessante tekst, zowel omwille van wat het aankondigt als omwille van wat het verzwijgt of omsfloerst in frasen zoals “…zal worden geëvalueerd” of “…zal worden gemoderniseerd”. Dat soort woordenwolkjes wijst doorgaans op het bestaan van een ander document, een concreet…