Sociale media en kennisactivisme: Preken voor eigen parochie is goed

Jan Blommaert  Ik ben nu een tijdje actief op sociale media en wil even terugblikken op mijn ervaringen. Vooreerst: de beslissing om een eigen Facebook profiel op te maken was moeilijk, en deels heb ik me er met tegenzin in gestort. Maar deze beslissing was vooraf gegaan door een paar jaar grondige observatie van Facebook […]

Effecten van BTW verhoging: een oefening

Jan Blommaert  Vermits Van Overtveldt er weinig voor voelt om zijn tax shift in de richting van een vermogensbelasting te duwen – de rijken zijn immers een zegen voor de samenleving – overweegt hij een verhoging van de BTW als middel om de inkomsten van de staat te verhogen. Ik ga het hier niet hebben […]

DE LOGICA VAN MARION VAN SAN

Jan Blommaert  Marion Van San stelde dat geradicaliseerde Moslimjongeren vaak hoogopgeleid zijn en tot de middenklasse behoren [De Standaard 2/2/2015]. Dat betekende in haar ogen meteen dat de aanpak van radicalisering door middel van kansarmoedebestrijding binnen de migrantengemeenschappen niet zaligmakend is, “integendeel!”. De logica van dit standpunt is op zijn minst merkwaardig. Vooreerst, en kort: […]