Duidelijkheid aan de linkerzijde

Originally posted on De Nieuwe Socialist:
Jan Blommaert Wat moet een links mens zoals ikzelf met wat wordt voorgesteld als een broedertwist: het gekissebis tussen de sp.a van Bruno Tobback en de PVDA+ van Peter Mertens? Sinds het opstarten van de campagne enkele weken terug vliegen beide elkaar constant in de haren – overigens niet…

De deskundige burger: welkom in een verbeterde democratie

  Jan Blommaert 1. Deliberatieve democratie Op Valentijnsdag 2014 kondigde de Vlaamse Regering aan dat ze voor de heraanleg van de Antwerpse ring – de Oosterweelverbinding – alsnog een “verbeterd” BAM-tracé zou volgen. Dat traject volgt de huidige ring en loopt dus dwars door ontzettend dicht bevolkte stadsgebieden, die vaak ook arme en kwetsbare wijken […]

Het BAM-tracé, infrastructureel geweld en het democratische draagvlak

Op de Antwerpse ring passeren tussen Borgerhout en Berchem dagelijks 260.000 voertuigen; een vijfde daarvan – zo’n 52.000 – zijn vrachtwagens.[1] Dat is, als ik goed kan rekenen, bijna honderd miljoen voertuigen per jaar, waarvan circa 20 miljoen vrachtwagens. Die ring loopt doorheen zeer druk bevolkte gebieden, die bovendien zeer veel sociaaleconomisch zwakkere bewoners tellen. […]

De paradox van Hayek, hoofdstuk 1 (sneak preview)

Dit is een eerste versie van het openingshoofdstuk in een nieuw boek dat ik eerstdaags hoop af te werken samen met Karim Zahidi, getiteld “De Paradox van Hayek”. Een rondje moderne slavernij Een flatgebouwtje in Dhaka Op 24 april 2013 stortte in Dhaka, de hoofdstad van het straatarme Bangladesh, een gebouw in. In dat gebouw […]