Hoe Vlaanderen debatteert, deel 2

Jan Blommaert

1525615_721365577875326_1704216996_n

[Voor de onderzoeker: een nieuwe lading gegevens over debatterend Vlaanderen, naar aanleiding van (alweer) een column in Knack op 21 februari 2013. Het ‘debat’ dat hier gekopieerd is begon rond 15u en liep tot ongeveer 22.30u. Nuttig om weten: rond 22.30 had de tekst op het forum van Knack wel al bijna 900 ‘likes’ verzameld. Lezen en reageren blijken twee afzonderlijke werelden te zijn, en het overweldigende scheldproza blijkt eerder positieve lezers ook niet echt af te schrikken. Veel leesplezier.]

Zie ook:

https://jmeblommaert.wordpress.com/2013/01/17/voor-de-onderzoeker-hoe-vlaanderen-in-2013-argumenteert/

https://jmeblommaert.wordpress.com/2014/12/19/hoe-vlaanderen-debatteert-deel-3-de-tijd/

https://jmeblommaert.wordpress.com/2014/09/29/hoe-nederland-debatteert-onderzoeksmateriaal-deel-1/

Vermoedelijk heeft Blommaert hasj gerookt of teveel gedronken wat past bij linkse intellectuelen en nu ook bij Knack. Ongelofelijk wat die man aan leugens kan spuien. Eigenlijk zou die moeten vervolgd worden voor laster.

Liesbeth Homans is de pedalen kwijt

donderdag 21 februari 2013 om 14u59

Homans kreeg kritiek vanuit politieke hoek, dat is evident. Maar ze kreeg nog scherpere kritiek vanuit de medische hoek. Deskundige artsen kwamen woorden tekort om hun verbijstering uit te drukken.

Liesbeth Homans, de Antwerpse bewindsvrouw voor alles wat sociaal is in de Stad, is de pedalen kwijt. Na de uitschuiver over aidsremmers enkele dagen geleden kreeg ze bakken kritiek over zich heen. Dat mag ons niet verbazen, want als Antwerpen een modicum aan sociaal imago wil behouden dan zijn dergelijke standpunten vernietigend.

Homans kreeg kritiek vanuit politieke hoek, dat is evident. Maar ze kreeg nog scherpere kritiek vanuit de medische hoek. Deskundige artsen kwamen woorden tekort om hun verbijstering uit te drukken over iets wat met enige acrobatie zou kunnen begrepen worden als een door de overheid georganiseerde poging tot doodslag. Mensen die aan een levensbedreigende ziekte lijden krijgen slechts medicatie toegediend, zo stelt Homans voor, wanneer ze een verklaring van vrijwillige terugkeer ondertekenen.

Hoe vrijwillig die verklaring wel is blijkt wanneer we de medische risico’s bekijken. Na enkele dagen zonder aidsremmers gaat de patiënt van het stadium van hiv naar dat van aids. En die ziekte is tot nader bericht nog altijd dodelijk. Wat het Antwerpse OCMW eigenlijk doet is weerzinwekkend: als je niet bereid bent te vertrekken dan teken je je doodvonnis. De maatregel van het OCMW is dus een verkapte uitdrijvings- en terugkeerpolitiek. Vroeger heette de slogan “aanpassen of opkrassen”. Nu is het “opkrassen of verrekken”. Ik had gehoopt dat ik zoiets nooit zou moeten becommentariëren in een samenleving zoals de mijne.

Homans maakt het nog bonter in haar verdediging. Vanzelfsprekend beklaagt ze zich over de ‘opzettelijk foutieve’ en ‘al dan niet haatdragende’ communicatie van anderen. Ik neem aan dat wat ik hier schrijf in de ogen van Homans daartoe behoort, want ik heb zeer grote moeilijkheden met wat ze daarop laat volgen.

Homans zegt: de veralgemeende verdeling van aidsremmers zou pas inhumaan zijn. Immers, het Antwerpse OCMW geeft steun aan lieden die door het OCMW in feite niet gesteund moeten worden. En als het OCMW de regeltjes volgt – en dus afstapt van de ‘individuele benadering’ die Homans nu hanteert – dan verliezen die mensen hun steun. Ja toch?

De voorzitter van het Antwerpse OCMW komt ons vertellen dat haar diensten inhumaan zouden zijn wanneer ze de regels volgen waaraan het OCMW zich te houden heeft. En ze weet ons ook mee te delen dat steun voor de aankoop van aidsremmers, wat haar betreft, afhankelijk moet zijn van de bereidheid tot remigratie.

Ik denk dat Mevrouw Homans een kanjer van een probleem heeft. Toen zij en haar coalitieleden hun bestuursakkoord meedeelden, smeekte zij om beoordeeld te worden op daden eerder dan op plannen. “Geef ons tenminste een kans” luidde het. Welnu, de daden zijn er, de kans is gegeven, en als mevrouw Homans nog een greintje publieke moraal bezit zou ze best aftreden. Als dit de manier is waarop zij de wereld ziet en haar erg ruime bevoegdheden definieert, dan is ze een heel erg foute keuze voor deze portefeuille en doet ze haar stad en haar gemeenschap heel veel kwaad.

Als reden voor haar ontslag kan ze “ongelukkige communicatie” opgeven. Ze kan zeggen dat het haar spijt dat ze zich zo onhandig heeft uitgedrukt. Daarmee vermijdt ze een debat over de inhoud en uitgangspunten van de enormiteiten van de laatste dagen. Want zo een debat zou pas echt vernietigend zijn voor haar als politicus, en ook als mens.

Knack-nieuws in je facebook nieuwsfeed

0
INSHARE

0

REACTIES

Willem CEUPPENS | 21 februari 2013

Zoals men van een voorzitster van een OCMW, naast andere eigenschappen, toch ook een beetje een sociaal-humane reflex mag verwachten, zo mag men van een hoogleraar taalkunde, toch ook wat oog voor correct taalgebruik, correcte formulering en correcte informatie verwachten. Ik heb het over de zin: “Na enkele dagen zonder aidsremmers gaat de patiënt van het stadium van hiv naar dat van aids.”. “Hiv” is geen stadium, maar is de naam van een virus (het “Human Immunodeficiency Virus”). Bovendien is het niet zo dat “na enkele dagen zonder aidsremmers” (sic) een persoon die besmet is met dat “HI-Viirus” een “AID-Syndrome” (“Acquired ImmunoDeficiency Syndrome”) zal ontwikkelen. Dat is alles veel complexer. Prof Blommaert mag dat gerust eens vragen aan zijn “deskundige artsen”… W. [ceuppens.willem@scarlet.be], Dilbeek, 2013-02-21 (22u10).

Ongepast?

Marcel Scheers | 21 februari 2013

De hooggeleerde heer vergeet voor het gemak dat de hele kwestie draait rond het onbekende aantal mensen die in Antwerpen meer dan eens een bevel hebben gekregen om het land te verlaten. Wie de website van het Ocmw Antwerpen raadpleegt, weet dat “mensen zonder verblijfsdocumenten recht hebben op dringende medische hulp”. Verder worden de voorwaarden vermeld om, ondanks alles, medische hulp te verkrijgen én financiële terugbetaling daarvan te krijgen. Laten we er twee van de drie opsommen: “regelmatig in Antwerpen verblijven”, waarbij je zoals altijd kan discussiëren over de term ‘regelmatig’, want doorgaans bedoelt men hier ‘geregeld’ en, jawel, “een attest van de dokter kunnen voorleggen”. Misschien ware het goed dat iedereen zich eens tot de feiten zou beperken!

Ongepast?

hedwig beernaert | 21 februari 2013

Wat voor een onzin verkoopt deze professor uit Nederland in Knack. We weten reeds lang dat hij ingehuurd wordt door het rode bastion om het N-VA schade te berokkenen. Mevrouw Homans als deze persoon toch alles best weet en kan stuur dan de rekening voor de aankoop van deze hiv remmers naar hem. We zullen zien welk toontje hij dan zal zingen en of hij zijn verantwoordelijkheid zal nemen waarmee hij zo hoog oploopt.

Ongepast?

lut groenez | 21 februari 2013

Blommaert kennen we nu al. Maar wat de bedoeling is van Knack weet ik niet. Zelfs niet voor een breedbeeld-tv en tien bakken schuimwijn neem ik nog een abonnement. Trouwens, waar blijven de verkoopcijfers? Da’s zoiets als Dexia, peilingen en politierapporten: blijven in één of andere schuif om stof te vergaren.

Ongepast?

Raphaël Defour | 21 februari 2013

Professor Jan Blommaert een Nederlandse hoogleraar taal, cultuur en globalisering, met naar ik begrijp naast Tilburg ook een leerstoel in Gent, zou er beter aan doen de Nederlandse situatie omtrent gezondheidszorg te bekijken. Hoe komt het toch dat zoveel Nederlanders onze Vlaamse AZ ziekenhuizen overspoelen voor diverse hoog klinische ingrepen (Hartproblemen e.d.), en dat onze Vlaamse universiteiten een ongekende instroom kennen van Nederlandse studenten? Is de schraperige cultuur van de Nederlander hier niet aan de orde (jawel de buurman van Jan trakteert). Als er inderdaad een link is naar Kif Kif e.d. stel ik mij toch vragen over de toegevoegde waarde van zijn leerstoel in Gent en de achtergrond bij rekrutering

Ongepast?

Ludwig Billiet | 21 februari 2013

Ik ben och links, noch rechts, eerder averechts denk ik en ik heb volgende bedenkingen bij deze alweer straffe NVA verandering. Ten eerste : het gaat over mensen die, legaal of illegaal, doet er niet toe, wel degelijk hier zijn. Dus gelden alle afspraken waar ons land zich internationaal voor heeft geëngageerd. Dat zijn bindende verdragen, d.w.z. we moeten ze toepassen. Daarin zit onder andere hulp bij levensbedreigende situaties. Die hulp conditioneel maken wordt door al die verdragen afgewezen. Dat is trouwens de essentie van het hele concept van die verdragen op zich. Als we in dit land niet goed weten wie of wat daarvoor de kosten moeten dragen, dan is dat het probleem en moet dat worden aangepakt. Daarnaast mogen we ook niet vergeten dat voor de mensen die nu (HIV) worden geviseerd, terugkeren de bijna zekerheid van AIDS en het einde betekent. Dus voor hen is kiezen voor terugkeer geen optie. Dat is de reden en niets anders waarom er zo heftig wordt gereageerd. Daarnaast is er misschien ook wel eens na te denken over hoe het toch komt dat zoveel mensen illegaal de EU binnen geraken ?

Ongepast?

Rania Desaegher | 21 februari 2013

Dhr Blommaert vergeet er (bewust??) wel bij te vermelden dat het gaat om uitgeprocedeerde asielzoekers die reeds ee uitwijzingsbevel hebben gekregen en dat men zelfs dan nog eerst nagaat of men in het land van herkomst aidsremmers kan verkrijgen. Dus dat ‘opkrassen of verrekken’ klopt niet . Het is toch positief dat politici het geld , en zeker in deze tijden van crisis, niet zomaar uitdelen, maar er zuinig mee omspringen.

Ongepast?

Simon Gelten | 21 februari 2013

@ Bart de Leeuw | Ik heb je alles uitgelegd dat deze man geen eminente hoogleraar is, maar een doodgewone academische oplichter die onder het mom van wetenschapsbeoefening (hij noemt zich linguïstisch antropoloog, verwijzend naar een discipline die niet bestaat) aan politieke indoctrinatie doet. Loop eens lijst na van publicaties van de figuur en je zult zien dat niet aan linguïstiek maar aan politiek doet. Hetzelfde geldt voor zijn maatje Ico Maly en Bleri Lleshi. Ik kan er zo nog we een paar opnoemen.

Ongepast?

Dirk Jacobs | 21 februari 2013

Johan Van Overtveldt van Trends denkt er nochtans anders over…

Ongepast?

Jos Theys | 21 februari 2013

@Busschaert en Blommaert Lees de reactie van Piet De Vos, een deskundig antwoord op uw selectieve lezing van wat in andere kranten staat.

Ongepast?

Brecht Busschaert | 21 februari 2013

Ward Schelfhout, gebruik geen woorden die u niet begrijpt, i.c. ‘klassenmaatschappij’ en ‘neoliberaal’.

Ongepast?

Pierre De Bie | 21 februari 2013

Op naar 2014 dan pas zullen de poppen aan het dansen gaan en al die vuilpraters, zakkenvullers en hypocrieten hun ogen laten opengaan.

Ongepast?

Brecht Busschaert | 21 februari 2013

lut groenez, nu maakt u het wel heel bont, niet? Nu zijn het opeens alle linkse opiniemakers die volgens u de ‘verzuurden’ zijn? En opeens doet u het uitschijnen als zou uw vrije meningsuiting bedreigd worden? Als ik hier wat rondkijk zit het nog wel snor met die vrije meningsuiting, rekening houdende met het bombardement aan vergif en vitriool dat hier weer regent. Waarom zijn er eigenlijk zo weinig n-va’ers die een tekst naar waarde kunnen schatten, of zelfs maar lezen? Waar komt die anti-intellectualistische houding eigenlijk vandaan? Meteen op de kast springen en de vlammenwerper bovenhalen, en richten op alles en iedereen die n-va of één van de boegbeelden ervan in vraag durft stellen. Mevr. Homans vindt dat sommigen maar beter creperen als ze niet willen terugkeren, en iedereen moet dat maar normaal vinden? Indignez-vous…

Ongepast?

Brecht Busschaert | 21 februari 2013

Efa Fan, de prijs voor degelijkste, meest onderbouwde, meest doordachte, meest genuanceerde en best beargumenteerde opinie gaat op dit moment alleszins naar u. Well done. Vooral die uitsmijter over “laster” doet het hem.

Ongepast?

nand vandingenen | 21 februari 2013

Ook Jan, de prof(?) komt er weer aan en zijn kogels vallen als slappe voddekes uit de loop van zijn kanon dat op Bart De Wever en zijn N-VA gericht is. Dit bevestgt nog maar eens mijn stelling dat een diploma van ergens een universiteit nog geen garantie is dat men logis kan denken en normaar handelen. Doe maar verder en de N-VA wordt groter met de dag door u en nog van uw caliber.

Ongepast?

Ward Schelfhout | 21 februari 2013

Stavros Kanakaris – Meneer de linkse intellectueel die blijkbaar geen geschiedenis kent, met Blommaert en co stevenen we inderdaad af op de klasse maatschappij, die van enerzijds het kleine klasse van de partij-nomenclatura die alles heeft wat er nog rest en anderzijds de massa van have nots: de burgers zonder rechten, jobs, eten of vrijheid die men dan gemoedelijk met “kameraden” toespreekt. De laatste “neo-liberaal” die men in dit land ooit gespot heeft zit overigens al een tijdje in het Europees parlement verborgen onder 15 jaar linkse leugen-retoriek. Voor de rest, als je nog een “neo-liberaal” ziet vliegen, een psychiater raadplegen, de heer Verhaeghe is specialist in dit soort aandoeningen.

Ongepast?

lut groenez | 21 februari 2013

De verzuurden verzamelen in de belgische moddercampagne. YDSmet, H. Camps, JM De Meester, J. Blommaert, Eeckhout, Onkelinx, Magnette en nu Blehri met een blog over PDW, waar niet op gereageerd mag worden natuurlijk. Iets dat we nog moeten afleren als deze sujetten het voor het zeggen krijgen. Hun ‘warme’ samenleving heeft immers een prijs. Van wat moeten die ons overtuigen?

Ongepast?

Ward Schelfhout | 21 februari 2013

Bart De Leeuw, eminent hoogleraar, de man die Larrie “racist” Blerie een doctor’s bull bezorgd heeft ? Kom kom, ben je nu al tot het PVDA niveau vervallen ? Overigens schrijft hier in dit artikel een links politiek activist die wat met zijn academische “credentials’ zwaait. Marx had ook een Herr Doktor bul maar heel wetenschappelijk wordt die nog enkel in de “Stapel-clubjes” genomen. Het enige zinnetje in dit artikel dat enige objectieve draagkracht heeft is “Ik denk dat Mevrouw Homans een kanjer van een probleem heeft.” Inderdaad Homans heeft een probleem, dat de pers de spijkers op laag water van wat linkse activisten niet afdoet voor wat ze zijn: nonsens en propaganda stunts.

Ongepast?

Piet De Vos | 21 februari 2013

Professor Blommaert is misschien zeer competent in zijn specialiteit(en), maar is niet sterk in logica! Het gaat hier als ik het goed begrijp over HIV positieve illegale immigranten, die uitgeprocedeerd zijn; en het gaat ook over acute(!) geneeskundige en farmacologische hulp. Dat zijn inderdaad mensen die zich in een onvoorstelbaar moeilijke situatie bevinden. Maar vermits de federale regering weigert tussen te komen bij uitgeprocedeerden, zouden de Belgische OCMW ‘s verplicht zijn deze patiënten levenslang, want genezen is tot nu toe uitgesloten, gratis medicatie en geneeskundige verzorging te verstrekken.Wat zouden de gevolgen hiervan zijn? 1° Alle Aidspatiënten van de hele wereld komen met alle mogelijke middelen naar België. 2° Faillissement van de OCMW ‘s en de gemeentes na een paar jaar. Dus wat is de oplossing: de wet volgen ofwel moet de federale regering de kosten op zich nemen! Nog een kleine bemerking: de verschillende gemeentes en OCMW ‘s van linkse signatuur die hun verontwaardiging uitschreeuwden over de Antwerpse beslissing, voegden er aan toe dat zijzelf het slachtoffer zouden zouden zijn van de aidspatiënten die zouden verlopen. Een voorbeeld van onbaatzuchtigheid en mensenliefde…

Ongepast?

eriek demoen | 21 februari 2013

Mevrouw Homans is de pedalen kwijt. De heer Blommaert en zijn vriendjes rijden sinds de laatste verkiezingen wel achteraan in het peloton. Hoe kunnen zij weten wat er vooraan gebeurt. Misschien beter wat uithuilen in de bezemwagen in gezelschap van Patrcick en later in zijn loft een JB drinken op de nostalgie. Misschien in Antwerpen eens een loft-tocht organiseren ipv een kroegentocht. Schoon volk gewaarborgd.

Ongepast?

Efa Fan | 21 februari 2013

Vermoedelijk heeft Blommaert hasj gerookt of teveel gedronken wat past bij linkse intellectuelen en nu ook bij Knack. Ongelofelijk wat die man aan leugens kan spuien. Eigenlijk zou die moeten vervolgd worden voor laster.

Ongepast?

thor bergers | 21 februari 2013

zoals iedereen in een column mag de heer blommaert zijn ei kwijt. opinies moeten inderdaad niet echt onderbouwd zijn, en lezen beter naarmate ze meer opgeklopt zijn. men kan zich afvragen waarom steeds dezelfde meninkjes als een vat afgedraaide oile over de paginas van Knack uitgesmeerd worden. feit is natuurlijk de leveranciers ervan best wat veel vrije tijd hebben, om het geschikt onderwerp te vinden, om dan de meest geslepen zin tegen het net opgedoken onrecht te lanceren. Helaas zijn de zinnen van blommaert minder geslepen dan die van indertijd Emile Zola, en waarschijnlijk ook iets partijpolitieker. wat nu de grond van de zaak betreft, kan ik inderdaad alleen maar vaststellen dat de waarheid alleen maar bitter is. elke illegale die medische steun aanvraagt krijgt een bestaansmiddelen onderzoek op zijn dak, ook als het maar voor een onnozele ziekte als griep is, nogal wat illegalen, zonder inkomen meestal, zullen al eens de verkregen medicatie doorverkopen, zoals anderen zich prostitueren. of in de supermarkt een brood jatten, of voor 4.5 euro per uur gaan werken. en natuurlijk dat de kontrole van het ocmw zich al eens vergist. bij het begin van een nieuw mandaat, moeten net verkozenen zich bovendien profilleren en dus straffe dingen ontdekken. en als je dan beter in geneeskunde bent dan in bijvoorbeeld scheepvaart, dan ga je daar vissen. spijtig is echter dat nu het debat zou ‘partizaan’ geworden is, dat men gaat denken dat de verlengingen van de tweede wereldoorlog net begonnen zijn. het zou blommaert sieren dat hij als academicus zijn stellingen iets minder pamfletair in het rond zou smijten. kortom de illegalen onder ons verdienen beter dan opgeofferd te worden als kanonnenvlees in de heilige strijd tegen het perfiede kryptofascisme. homans zou wellicht ook beter een dik vel kweken, want dit liedje gaat nog wel even duren.

Ongepast?

Helmut Haelterman | 21 februari 2013

Al verschillende malen gepost dat “intellectueel” links volledig aan t ontsporen is. Na het ronduit abjecte grafschrift van Lieschi over PDW gelezen te hebben moet ik nu deze nonsensikale “opinie” slikken. Zo volledig naast de kwestie, suggestieve verdraaiingen en uit de context gerukte beweringen komen we wel meer tegen bij dit heerschap. Bash maar on jongen.

Ongepast?

Stavros Kanakaris | 21 februari 2013

@Sooi Van Limbergen: Inderdaad, ik ben FIER links te zijn. Sinds wanneer moet men zich daarvoor schamen? Sinds 1992? Het ‘einde’ van de geschiedenis? De grootste grap die de neo-liberalen hebben uitgehaald, is mensen wijs te maken dat er niet zoiets bestaat als een klassemaatschappij. De ideologie en het beleid van NVA tav vakbonden, linksen, illegalen, asielzoekers, kustenaars (dus zowat iedereen en andersdnkenden die niet tot die ‘volksgemeenschap’ hoort à la NVA) zijn daar het sprekend bewijs voor.

Ongepast?

Brecht Busschaert | 21 februari 2013

Paul Symoens, zelfs naar jouw standaarden is dat een reactie waar toch wel heel weinig inzit. Je verkleint mijn naam, dat is al goed gevonden. Dan iets over diep in- en uitademen. Ook een beetje clichématig. Of nee, wacht, eerst nog de zoals gewoonlijk niet beargumenteerde bewering dat ik “dwaze praat” verkoop. Dat mag u uiteraard vinden, maar een beetje meer ijver om dit standpunt uit te werken zou u toch wel sieren. Daarna mijn woorden even herhalen om uw misprijzen nogmaals ten berde te brengen. En dan nog een poging tot humor en iets met een klomp. Verder niks, na deze toch wel veelbelovende aanloop. Mijn teleurstelling is navenant.

Ongepast?

Bart De Leeuw | 21 februari 2013

Richard van Egdom Wil je me dan eens die wet citeren waarin dit staat?

Ongepast?

Bart De Leeuw | 21 februari 2013

De eminente hoogleraar slaat spijkers met koppen. De uitspraken van Homans waren ronduit onmenselijk. Je krijgt slechts medicijnen als je daarna ophoepelt. In het geval van HIV komt dat neer op “teken of je bent dood”. Tja, er is niet veel erger dan een beleidsvoerder kan uitspreken. Vervolgens komt ze dan de geslagen hond spelen als ze ongeveer de hele wereld volkomen terecht over zich heen krijgt. Dan zijn er hier nog die zo’n houding steunen. Weerzinwekkend! Misschien heeft ze het allemaal zo niet bedoeld. Maar als ik hier vele commentaren lees, dan heeft ze het klaarblijkelijk wel zo bedoeld en wordt het nog goed bevonden ook. Tja, dan stopt natuurlijk elke discussie. over sommige zaken valt namelijk niet te discussiëren. “Teken of sterf” is er zo eentje van.

Ongepast?

Sooi Van Limbergen | 21 februari 2013

Ook typisch voor NV-A volgelingen, is dat iedereen die niet in vervoering geraakt van hun beleidsdaden, wordt afgeserveerd als zijnde ‘socialist’ of ‘links’, alsof dat slecht zou zijn… Liever een ‘linkse’ overheid die nog iets met de mensen inzit, dan een stelletje regelneven die rechten toekennen naargelang de volkseigenheid. Als straks een kind aids-remmers nodig heeft, krijgt dat kind die dan, want een kind heeft ook nog niets ‘bijgedragen’?

Ongepast?

Stavros Kanakaris | 21 februari 2013

Het Aalsters karnaval had toch gelijk.

Ongepast?

Sooi Van Limbergen | 21 februari 2013

Wat hij nog vergeet te vermelden, is dat een patient die zijn aids-remmers onregelmatig of met tussenpozen neemt, ook nog eens resistentie ontwikkeld, en dat dan mensen besmet kunnen geraken met een aids-virus dat resistent is tegen de bestaande aids-remmers. Op die manier komt ook de algehele volksgezondheid in het gedrang! En zo schieten we met zijn allen in onze eigen voet omdat we iemand die “niet heeft bijgedragen” geen hulp verdient, zoals de NV-A -fans hier uit onderbuikfrustratie stellen!!

Ongepast?

Hugo Hermans | 21 februari 2013

Correct standpunt van Blommaert. Het is niet omdat het vorige stadsbestuur “foute” standpunten innam in deze zaak, dat het verder (scherp) zetten ervan door Homans “goed” kan zijn. Mensen helpen en ondersteunen zonder eerst naar hun status te kijken is humaan verplicht en heeft niets te maken met hun statuut. Je kan wel een standpunt hebben over illegalen terug sturen edgl., niet over mensen in nood. Trouwens het is zelfs een beveiliging voor besmetting van ons legale Vlamingen hier…. dit zonder cynisme. Ik vergelijk het met het medisch toerisme vanuit bv. UK, daar verdienen we aan., dus is ‘t goed. Wat mij in al deze reacties stoort is het altijd benadrukken van links/rechts en niet van menswaardige reacties. De pedalen van velen trappen door !

Ongepast?

Jacob Bernaerts | 21 februari 2013

Voor het goed begrip vermeld ik eerst dat geen enkel enkele medische handeling mag gebruikt worden als beleid instrument. Maar er moet bij vermeld worden dat deze maatregel al gold ten tijde van het vorige college (Janssens) dus nu de gehele zwarte piet naar Homans schuiven is niet echt correct. Langs de andere kant heeft ze hier een uitgelezen kans gemist, ze had gewoon het verstand moeten hebben om deze mens onwaardige maatregel af te schaffen of te verbieden.

Ongepast?

eriek demoen | 21 februari 2013

Jan Blommaert verwijst naar “deskundige artsen”. De gewone artsen zijn blijkbaar met veel meer dan de “deskundigen” van JB. Nogal wat van die gewone artsen vind je terug bij de NVA en niet in het selecte kringetje “deskundigen” met een rode signatuur.

Ongepast?

peter rouchet | 21 februari 2013

hoogleraar globalisering. Dat is zoals een kok zonder smaak. Alles mixen,wetende dat het niet zal smaken. Maar het dan toch door de mensen hun strot duwen.

Ongepast?

Richard van Egdom | 21 februari 2013

Blijkbaar ontgaat het de hoogleraar – kennelijk geen jurist – dat Liesbeth Homans enkel de wet toepast. Of : schoenmaker blijf bij je leest.

Ongepast?

Kris Claessens | 21 februari 2013

De hevigheid van de reacties van de “links plitiek correcten” verraadt paniek sinds de laatse gemeenteraadsverkiezingen. Paniek is nu eenmaal een slechte raadgever. Men is goed op weg om alle NVA kiezers tot NVA-millitanten te vormen. Doe zo verder ge zult er wel bij varen.

Ongepast?

Guido Houdart | 21 februari 2013

En hier hebben we professor Barabas Jan Blommaert van KiF Kif en lekker extreme PVDA’er. De N-VA schaden is zijn enigste boodschap. Samen met de andere politieke filosofen, linkse analisten doen ze niks anders dan alle woorden, gezegden en schrijfsels van N-VA bewindslieden binnenste buitendraaien, verdraaien en geven dan rood gekleurde commentaar in alle linkse blaadjes op dat zelf gecreëerde verkeerde beeld. Ook in KNACK tegenwoordig en daarmee is dan weer eens bewezen dat KNACK een links, ultralinks bladje is geworden.

Ongepast?

Raymond Haest | 21 februari 2013

Je kunt er van op aan dat Jan Blommaert een socialist is.

Ongepast?

Rudy Moons | 21 februari 2013

Hendrika: als antwoord op uw vraag: sinds het begin. Altijd een sociale partij geweest. Sociaal betekent dan wel dat diegenen die normaal gezien zouden bijdragen aan de solidariteit, maar het door pech niet kunnen, BETER geholpen worden dan nu. Maar NIET dat diegenen die nooit hebben bijgedragen, en vaak niet eens van plan zijn het ooit te doen, hier beter geholpen zouden worden dan de eerste groep. Ook al zijn ze hier ILLEGAAL. Weet ge wel wat dat woord betekent? En, Hendrika, wat ge ook voor inkomen hebt, geef 2/3 ervan aan die illegalen. DAN pas bewijst ge uw solidariteit.

Ongepast?

nand vandingenen | 21 februari 2013

Is hij er weer . In wiens naam spreekt hij?

Ongepast?

Dave Wolles | 21 februari 2013

Blijkbaar gaat heel deze heisa om wel geteld 5 personen, die geen aidsremmers krijgen omdat ofwel hun partner vermogend was, ofwel ze niet kwamen opdagen voor het gesprek. Storm in een glas water…

Ongepast?

johan denys | 21 februari 2013

Mijn beste Jan, het lijkt me de logica zelve dat mevr Homans het aidstoerisme een halt probeert toe te roepen. Als de evoluties zich doorzetten hebben we binnen een jaar of tien geen geld meer om de bejaarden die hun hele leven betaald hebben nog een deftige verzorging te geven. Hoe ga je dan uitleggen dat we aan mensen die hier nooit iets bijgedragen hebben meer geven dan heel veel gepensioneerden die hun hele leven betaald hebben als pensioen hebben??

Ongepast?

Hendrika Conlon-De Vos | 21 februari 2013

Sinds wanneer heeft de NVA zich geprofileerd als een sociale partij ?

Ongepast?

joseph leysen | 21 februari 2013

Ik heb respect voor ieders opinie, maar wie hier tegenwoordig allemaal weinig onderbouwde zaken in artikels mag gieten grenst aan het onvoorstelbare. Het enige wat tegenwoordig nog telt is het beschadigen van politieke partijen die eindelijk na meer dat 50 jaar van wanbeleid de zaken willen veranderen en tevens wetten willen toepassen. Begrijpelijk dat je NVA wil stoppen maar dan zal het enkel zijn om het eigen voordeel en niet voor het algemeen belang.

Ongepast?

Emiel De Jaeger | 21 februari 2013

Raar, want andere politici schuiven al jaren uit terwijl ze pas 2 maanden bezig is. Johan VdL zit al eeuwen in de politiek en maakt blunder na blunder. De SPa zit al 90 jaar in Antwerpen aan de macht en hebben de stad zo ongeveer bankroet gemaakt…..90 JAAR!!! En de NVA moet na 2 maanden al gaan lopen? En waarom moeten wij volledig voor illegalen opdraaien? Ze verliezen hun papieren niet voor niets weet je wel….iemand heeft ze verteld dat ze dat moeten doen om niet uitgezet te kunnen worden. Hoog tijd dat we een DNA-databank aanleggen van alles en iedereen die asiel aanvraagt.

Ongepast?

Janice Laureyssens | 21 februari 2013

Wat is er inhumaan? Heeft Homans gezegd dat de medicijnen niet krijgen? Nee toch? En illegaal is nog altijd volgens de wet een overtreding, dus indien men de wet zou toepassen zouden illegalen zelfs zonder medicijnen het land kunnen worden uitgezet zoals men ook in de VS doet. Zijn wij dan het OCMW van de hele wereld??? Anderzijds vraagt een vrouw van bij ons euthanasie aan omdat ze een medische ingreep die enkel in het buitenland kan worden uitgevoerd niet kan betalen, en het ziekenfonds in België weigert het te betalen. Waar zijn jullie dan mee bezig?? Man, man, wat ben ik blij dat ik dat landje verlaten heb!!!

Ongepast?

Dries Daamen | 21 februari 2013

Het was dus Jan Blommaert die vandaag van dienst was.

Ongepast?

Guido Verstraeten | 21 februari 2013

Collega Blommaert zou ook even moeten vergelijken hoe de bijstand in Tilburg en de rest van Nederland werkt

Ongepast?

robert croux | 21 februari 2013

Vooraleer verder kretiek voor of tegen te spuien kijk even naar der herhaling van Vila Politica van vandaag. Vogels uitgebreid haar zeg gedaan enz. De regionale minister zijn visie plus beperkingen voorzien door de federale wet. Je hebt nog tijd, kijk dus even.

Ongepast?

noel kinds | 21 februari 2013

Liefst zou de rode partij wensen dat Liesbeth Homans de pedalen zou kwijt zijn, gelukkig heeft ze hersenen en dankt ze niet aan rode politeik maar aan gezonde politiek die verantwoord is voor de goede burger want het is deze burger die al deze nutteloze en onzinnige rekeningen moet betalen omdat Spa en consoorten hun rijk betaalde baantje kunnen houden. Spa, is de partij reeds jaren lang in diepe schulden stortte, maar zelf goed betaald blijft, zoals vele burgers die wakker werden en nadachten, zullen nu ook die socialisten wakker worden en nadenken aan wie ze hun stem best geven, niet aan de egoisten van die politiekers die alleen hun eigen postje willen behouden.

Ongepast?

Paul Symoens | 21 februari 2013

Brechtje toch, zit je hier nu ook al dwaze praat te verkopen. Kom, even diep in en uit ademen en het zal veel beter gaan (en ik wik mijn woorden, echt waar). En we zullen je een nieuwe klomp kopen (is het de rechter of linker die gebroken is ? in uw geval waarschijnlijk de linker)

Ongepast?

wout eenhoorn | 21 februari 2013

,,Zoveelste domme linksz poging?.Maar let op wij zijn er nog lang niet.Ze doen het in hun broek van angst.

Ongepast?

Danny Mertens | 21 februari 2013

Waarom is iedereen ineens vergeten wat er enkele dagen geleden gezegd (en niet tegengesproken) is: de maatregel in Antwerpen werd reeds genomen door het vorige SPa bestuur. Waarom gaan de socialisten er dan ineens zo tegen aan ?

Ongepast?

marie jeanne bekaert | 21 februari 2013

soms weten mensen echt niet wat ze vertellen en schrijven. Laat de mensen eens hun werk doen.Na 5 jaar ,gewoon eeen verslag opmaken of het hun gelukt is.Jan,heb geduld het komt allemaal in orde.?Eerst horen en luisteren!!!!!!

Ongepast?

Omer Thomas | 21 februari 2013

weer een rode rakker die meent om de waarheid te verkondigen en ook de waarheid in pacht heeft. Leest wat hij wil lezen en de rest is historie. Zo kan ik het ook maar dan omgekeerd.

Ongepast?

Marc vermeir | 21 februari 2013

Een illegaal is een persoon die zonder rechtmatige status in een land verblijft of onwettig het Rijk binnenkomt. Waarom zou er, voor het OCMW van Antwerpen, verplichtingen voortspruiten uit het feit dat iemand zich onrechtmatig op het grondgebied bevindt – verplichtingen die er niet zouden zijn indien die persoon/personen de regels zouden volgen of de federale staat ervoor zou zorgen dat illegalen aan de grens worden tegengehouden, wat blijkbaar niet gebeurt? Homans is verantwoordelijk voor o.a. de financiële toestand van het OCMW in Antwerpen.. Indien federaal eerst illegalen doorlaat en daarna kosten weigert terug te betalen als regeltjes niet worden gevolgd, lijkt het me niet meer dan redelijk dat Homans die regels poogt te volgen. Federaal zou ook gewoon haar taak kunnen doen en illegalen tegen houden of terugsturen.

Ongepast?

Hans Sterkendries | 21 februari 2013

Als lid van de Ronde Tafel van Socialisten en van de Vooruitgroep moet Jan Blommaerts misschien gewoon kleur bekennen. Dit is geen onafhankelijke hoogleraar maar een politiek activist. Foei, Knack, om anders te pretenderen! Van een nieuwsmagazine mag men verwcahten dat het zijn bronnen duidt.

Ongepast?

Brecht Busschaert | 21 februari 2013

Wie had dat kunnen denken, dat het een slecht idee is geweest een n-va’er op sociale zaken te zetten. Mijn klomp breekt dat horen en zien vergaat. Gelukkig laat de gemiddelde n-va’er hier op dit forum het allemaal niet aan zijn hart komen. Let the people die, dat is een goed idee want het is beslist door zo’n typisch intellectueel lichtgewicht van de neo-fascisten van de n-va (en ik wik mijn woorden, echt waar)

Ongepast?

Paul Bruynen | 21 februari 2013

Een foute analyse van Jan Blommaert en totaal naast de kwestie! Homans is de pedalen absoluut niet kwijt! Integendeel! Ze wil van Antwerpen terug een valabele en veilige stad maken! Van het vorige bestuur kon dit helaas niet gezegd worden. Het is steeds de media die van haar voorstellen of beslissingen een karikatuur maakt! Goed lezen wat Liesbeth schrijft Jan! Kan in principe voor een hoogleraar(???) toch niet moeilijk zijn hé????

Ongepast?

Herman Deweerdt | 21 februari 2013

Mensen die volgens een beslissing van de federale overheid hier illegaal verblijven zouden door die federale overheid het land moeten uitgezet worden. Probleem zou dan ook opgelost zijn. Dit begrijpt die geleerde professor niet, wegens verstand kwijt of nooit voldoende gehad. Niettegenstaande de federale overheid in gebreke blijft, zijn er toch OCMW’s, waaronder Antwerpen, die voor de illegalen meer medische kosten vergoeden dan de federale overheid terugbetaalt. Deze hulp aan illegalen koppelen aan het verlaten van het land is dan meewerken aan de uitvoering van een federale beslissing. De kern van het probleem ligt echter in een foutief en onsamenhangend immigratiebeleid. Als de geleerde vindt dat wij de problemen van heel de wereld moeten oplossen behalve de onze, dan zal hij het hier zeker mee eens zijn.

Ongepast?

Jean-Marie Godefroidt | 21 februari 2013

Zelfs al gaat het maar om 1 persoon die deze medicatie nodig heeft, dan nog is deze maatregel er 1 te veel ; er kunnen wellicht andere en betere manieren om illegalen kwijt te raken bedacht worden…De reactie van de auteur mag er gerust wezen, ook al komt hij uit linkse hoek. Humaniteit mag voor rechts geen probleem vormen (al moet ik vaststellen dat deze bij veel NVA aanhangers op dit forum soms ver zoek is…)

Ongepast?

Chris(tian) Haemers | 21 februari 2013

Een schoolvoorbeeld van een hoogleraar die problemen heeft met begrijpend lezen.

Ongepast?

Hannah Diebold-Ceenaeme | 21 februari 2013

Nog maar eens herhalen tot de doven horen. Het volgende wordt duidelijk doodgezwegen. A slip of the tongua vanwege Cleemput? “Het huidige systeem wordt bovendien binnenkort gewijzigd”, zegt Els Cleemput, persverantwoordelijk van Maggie De Block, “er is een controlesysteem op komst waarbij een soort certificaat zal worden opgemaakt indien er nood is aan dringende medische hulp indien ze over een doktersattest beschikken. Dat zorgt ervoor dat de kosten niet langer door het OCMW worden betaald, maar wel door de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering”. Er zal nog heel wat werk moeten verricht worden om het statuut van de HZIV in die zin aan te passen vooral gelet op wat het HZIV als vreemdelingen catalogeert. Dezelfde vraag aan Blommaert als aan Termont: wat is het probleem?

Ongepast?

chris waterschoot | 21 februari 2013

ongeloofelijk hoe dat alles wat nog rood is (gelukkig steeds minder) er bij blijft dat er nog veel meer vreemdelingen naar Antwerpen moeten komen, en dat iedereen die dat proces wil afremmen,moet gedemoniseerd worden.Ik was zeker geen NVA ‘er, maar nu ben ik goed op weg om er enen te worden.Op mij ,en het overgrote deel van de vlamingen kunt ge rekenen mevr Homans.Doe zo voort!

Ongepast?

marc Vrooman | 21 februari 2013

Onze Vlaamse gazetten en media hebben een onuitputtelijke voorraad aan ‘opiniemakers’. Ze tappen wel allemaal uit hetzelfde vaatje. Het lijkt wel een sekte, een rode. De Staatsveiligheid erop af sturen?

Ongepast?

Paul Symoens | 21 februari 2013

Die kerel schijnt hier precies bekent te zijn ! Als nieuweling kende ik natuurlijk de aard van het beestje niet maar het wordt me nu wel duidelijk wat voor cultuurvlees we in de kuip hebben. Blijf iets herhalen en er zal altijd iets van blijven hangen. Wat wordt er weer gezegd meneer de cultuurhoogleraar ? Ha ja, waar rook is, is vuur ! ik denk dat bij u er alleen maar rook is, je vuur is uitgedoofd aan het artikel te zien. En ja, Rene : prachtige openingszin van deze reacties. Mijn vroegere LOL is weggenomen. Dus toch censuur ? Hebben wij dan geen recht om dwaze stukjes (zoals hierboven) te censureren ? En Jan, we blijven duimen. Eens lukt het je toch.

Ongepast?

Frank Van de Vloet | 21 februari 2013

Het is Mr. Blommaert die de pedalen kwijt is.

Ongepast?

Frank Vanbellegem | 21 februari 2013

Hoogleraar in Gent …Ik kan wel veronderstellen van welke politieke signatuur U bent. Dan begrijp ik ook Uw commentaar op NVA. Ook moeilijk om een verkiezingsuitslag te aanvaarden? Niet treuren, komt wel meer voor de laatste tijd!

Ongepast?

Barthold Van Acker | 21 februari 2013

Yep. In de politiek moet men toch niet verbaasd zijn als men, al dan niet terecht, kritiek krijgt. Mevr. Homans begint echter discussies meestal met zo van die dooddoeners als “We moeten het professioneel doen. Ik geef toch ook geen kritiek op uw beleid in uw stad.” En ondertussen geeft ze zelf wel kritiek, maar gecammoufleerd. Flauw. Maar het is in dit geval nog veel erger. Niet alleen een vermomde doodslag. Ook verhoogde risico’s voor HIV-varianten die immuun worden als iemand geen of onvolledige medische ondersteuning krijgt met AIDS-remmers en dies meer. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Ongepast?

Herwig Depoorter | 21 februari 2013

Als ik goed ben ingelicht zijn die maatregelen van het OCMW Antwerpen door de vorige gemeenteraad, onder SP.A.- beleid ivoor gesteld en goedgekeurd ? Of weet die slimme hoogleraar dat niet, of wil hij het niet weten ?

Ongepast?

frank de moor | 21 februari 2013

mevrouw Homans kan door de kiezer binnen 6 jaar afgestraft worden voor haar daden. U als hoogleraar helaas niet. Dit geeft u nog niet het recht om dergelijke zaken te schrijven zonder veel uitleg. Over wie gaat het ? Over hoeveel mensen gaat het ? Waarom komen zij naar ons land ? Geef tenminste enkele voorbeelden, zonder naam en toenaam, maar toch reëel dan kunnen we ons een beter oordeel vormen dan deze mening zonder grond van uitleg.

Ongepast?

Simon Gelten | 21 februari 2013

Er wordt al weer flink gecensureerd, zie ik. De globaliserende taalkundige kan niet tegen kritiek. Het is en blijft voor Marxisten als onze Jan een volstrekt onaanvaardbaar verschijnsel: tegenspraak. Ze willen er niet van weten, ze zijn zelf goed en andere zijn slecht, en daarmee uit.

Ongepast?

Kilian de Jager | 21 februari 2013

Het moreel gezag van de N-VA? Laat me niet lachen, mr. Noels

Ongepast?

Tim Bredero | 21 februari 2013

Oh, wie we daar hebben, Jan Blommaert. Een ding kan ik u verklappen en dat is dat ik uw artikel niet gelezen heb. Ik ken de aard van het beestje !!!

Ongepast?

Bram Verstraete | 21 februari 2013

Jan toch… http://www.knack.be/opinie/columns/zes-misverstanden-in-debat-over-aidsremmers-voor-sans-papiers/opinie-4000250763277.htm

Ongepast?

ANTOON DE WACHTER | 21 februari 2013

Over hoeveel mensen gaat het? Aan wie “zullen” aidsremmers geweigerd worden? Hebben we nu al een beeld van het aantal mensen?

Ongepast?

Eric Noels | 21 februari 2013

Dit artikel is de zoveelste domme poging om het moreel gezag van de NVA te ondermijnen met als gevolg dat nog meer kiezers voor de NVA zullen stemmen. Vlamingen hebben duidelijk gekozen voor een correct democratisch uitwijzingsbeleid. Illegalen horen hier gewoonweg niet rond te lopen en van onze openhartigheid te profiteren, ze dienen ogenblikkelijk het land te verlaten zonder daarbij langs het OCMW te passeren voor welke reden dan ook.

Ongepast?

Paul Symoens | 21 februari 2013

@Rene : LOL

Ongepast?

Ben Dreesen | 21 februari 2013

Jan Blommaert is hoogleraar taal, cultuur en globalisering aan de universiteiten van Tilburg en Gent. Wellicht is hij mentor van die student uit Tilburg die om de maand schrijft. Dat niveau dus. Hij heeft het dus over een onderwerp waar hij niet in gespecialiseerd is. Is dan ook te merken want het overstijgt de toogpraat niet.

Ongepast?

Ben Dreesen | 21 februari 2013

Inhoudelijk slaat dit schrijfsel nergens op. Inmiddels heeft het tropisch instituut altoegegevn dat het per jaar om 5 mensen gaat. Die 5 kregen geen steuncomité hun partner vermogend was of omdat de betrokkenen nietnop gesprek verschenen. Dit hele artikel slaat dus echt nergens op. Het is gewoon mist spuien mbt een maatregel die praktisch door alle partijen is goedgekeurd. U bent duidelijk niet de pedalen kwijt maar u heeft een agenda. En in die agenda staat niets over het algemeen welzijn.

Ongepast?

Rene Van Eynde | 21 februari 2013

Als ze de pedalen kwijt is dan is dat omdat haar fiets gestolen is. Dat is de Antwerpse realiteit.

About jmeblommaert

Taalkundig antropoloog-sociolinguist, hoogleraar Taal, Cultuur en Globalisering aan Tilburg University. Politiek publicist.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s