Racisme als perspectief

Inaugurale lezing van het vak “Racisme en Beeldvorming”, Opleiding Afrikanistiek, Universiteit Gent 25/10/2000. Jan Blommaert Racisme is een zwaar beladen term, die enerzijds definiërend is, anderzijds evaluerend. Definiërend: de term omschrijft een aantal fenomenen uit de sociale wereld die men als ‘racistisch’ identificeert. Evaluerend: de term hecht aan die beschrijving meteen ook een bepaalde waarde, […]