De context van “we leven boven onze stand”

Jan Blommaert  Op zestien april dit jaar deed Vice-Premier Kris Peeters een uitspraak die nogal wat stof deed opwaaien: “Niemand vindt van zichzelf dat zijn levensstandaard te hoog ligt”, zegt minister van Werk Kris Peeters in een gesprek met onze krant. “Niet de werklozen, niet de werknemers. Niet de gepensioneerden, niet de gefortuneerden. Maar het […]

Van vrijheid als privilege naar bevrijding

Originally posted on De Nieuwe Socialist:
Jan Blommaert en Karim Zahidi (een licht herziene versie van hoofdstuk 4 in De Paradox van Hayek, EPO 2014) De natuurlijke menselijke samenleving – het begin van elke beschaving – het enige milieu waar de persoonlijkheid en de vrijheid van de mens kan ontstaan en evolueren, bestaat voor de…

De politiek van de rancune: Over de morele logica van de taxshift

Jan Blommaert  De taxshift van de regering-Michel-De Wever heeft al lang niets meer te maken met een economische rélance. Ze heeft evenmin nog iets te maken met jobcreatie of met de verhoging of zelfs het behoud van de koopkracht van de “hard werkenden” onder ons, evenmin als met het “op orde stellen” van de overheidsfinanciën […]

Vaarwel democratie? Over de bespreekbaarheid van fundamentele dingen

Jan Blommaert  (Oorspronkelijk gepubliceerd op De Wereld Morgen, augustus 2012) Opiniemakers lijken steeds minder remmingen te hebben tegenover de democratie. In de context van de economische crisis wordt democratie steeds meer voorgesteld als een achterhaald model. Het is een zeer verontrustende opinie en ze herformuleert de contouren van het debat. Deze crisis is niet enkel economisch, […]

Waarom Griekenland de gemoederen beweegt

Jan Blommaert  Het is een heel merkwaardig fenomeen: onze media kiezen al sinds begin 2015 eenzijdig en doortastend de kant van de EU en de Eurozone in de berichtgeving over Griekenland, zijn nauwelijks te bewegen tot enige positieve berichtgeving wanneer het over de Syriza-regering gaat, en zetten elke betoging tegen Syriza vol in de verf terwijl […]

V van Varoufakis: waarom we best goed luisteren naar de Grieken.

Jan Blommaert  Op 25 januari van dit jaar won Syriza de verkiezingen in Griekenland op een programma van radicale breuk met het verleden. Vijf jaar “austeriteit” – de zogenaamde Griekse crisis brak uit in 2010 – hadden het land naar de afgrond gebracht. Sinds 2012 was er een “Memorandum of Understanding” getekend tussen de Griekse […]

De morele gemeenschap van De Wever

Jan Blommaert  (Bijgaande tekst verscheen op De Wereld Morgen in 2011. Ik plaats hem hier opnieuw omdat de “morele gemeenschap” die De Wever in zijn boekje zo doorvoeld aanprijst stilaan vorm begint aan te nemen. De N-VA mandatarissen in diverse overheden blijken aan te leunen bij fascistische organisaties, diepe sympathie te hebben voor alles waar […]