Ex Shit Congo Het No Man’s Land van de Congolese verbeelding (2001)

Jan Blommaert  De Faux Sérieux Congo is in dit land nooit een grap geweest. We lachten en lachen schaamteloos met Congolezen – er zijn dozijnen ‘negermoppen’ in omloop, en het hoofdpersonnage is altijd een typisch koloniaal subject dat balanceert op of voorbij de grenzen van wat men dom, naief, stupied of idioot mag noemen. Maar […]

De Afrikaberichtgeving: weeral fout (2001)

Jan Blommaert  Ons land is veertig jaar na de dekolonisatie nog niet in staat om zich een duidelijk beeld te vormen van Afrika. Steeds merken we die gespletenheid: enerzijds die rotsvaste zekerheid dat we weten waarover we het hebben als het over Afrika gaat, anderzijds die voortdurende verwarring omdat Afrikanen blijkbaar vaak weigeren zich in […]

Geschiedenis, ethiek en schuld. Nota’s bij de Rwanda-processen (2001)

Jan Blommaert  1. Inleiding In zijn befaamde de Rechter en de Historicus schrijft Carlo Ginzburg: “Aan het begin van deze beschouwing hebben we er de nadruk op gelegd dat rechters en historici een bepaald werkterrein delen: dat van het natrekken van de feiten en dus van het bewijs. Langzaam maar zeker hebben we een reeks […]

Met Kabila van Zaïre naar Congo (1999)

Jan Blommaert  Vertrekpunt: de grap Op één april 1999 blokletterde de grootste Engelstalige krant in Tanzania, The Daily Mail, dat de oorlog in Congo de dag daarvoor officieel beëindigd was. Volgens het voorpagina-artikel waren de Congolezen het vechten beu; ze waren de saaie oorlog moe en hadden besloten vrede te sluiten. De leider van de […]