Burgemeester, ik herinner U even aan Uw betwiste integriteit

ScreenHunter_1035 Feb. 19 16.51

 

Geachte Burgemeester, beste Bart,

Sta me toe U met dit briefje te herinneren aan iets wat U eind november 2017 publiek beloofde. Ik baseer me voor de weergave daarvan op het dagblad de Tijd. Dit is wat U zei:

‘Ik wil alle bouwvergunningen die dit stadsbestuur heeft goedgekeurd op tafel leggen. U mag er alle specialisten bij halen om te kijken of er iets raars is’.

U maakte deze belofte met een gelaat vertrokken van de smart. Men had immers in bepaalde media geïnsinueerd dat U om heel foute redenen aanwezig was op een feestje in ‘t Fornuis, georganiseerd door Uw vriend Dhr. Van der Paal, verbonden aan de vastgoedfirma Land Invest. U had het bijzonder moeilijk met deze verdachtmakingen, Ik citeer U nogmaals:

‘Dat men een politiek spel speelt, kan ik mee leven. Dat men een laag niveau kiest, kan ik niets aan doen. Maar dat men mijn integriteit door het slijk haalt, maakt me bijzonder verdrietig. Het is nog maar de tweede keer dat ik verdrietig ben. Dit kleeft aan mij’,

Deze in tranen gewassen woorden kleven inderdaad aan U. Eind november had men Uw integriteit betwist, en dat kwetste U diep. Om die twijfel over Uw integriteit uit de wereld te helpen beloofde U de transparantie, in de termen die ik hier citeerde.

We zijn vandaag haast vier maanden verder. Zowel het Belgische als het Chinese Nieuwjaar zijn al gepasseerd, en we zijn bijna twee maanden terug een verkiezingsjaar binnen getuimeld.

U richtte Uw door zielepijn gedreven belofte bijna vier maanden geleden tot een “U”, en als burger van uw stad ga ik ervan uit dat ik tot die “U” behoor. Ik wil U er dan ook aan herinneren dat Uw integriteit een zeer betwistbaar iets blijft zolang U deze oude belofte niet nakomt. Uw tranen zijn inmiddels gedroogd, Uw ziel is geheeld. Maar Uw onvervulde belofte blijft staan, en zolang die blijft staan zal Uw integriteit betwistbaar blijven.

Als U meende wat U toen zei over integriteit – en een integer mens zou daarover toch nimmer liegen – dan is het hoog tijd dat U daar bewijzen van geeft. Vier maand is héél erg lang voor burgers die willen blijven geloven in hun bestuurders, maar verstoken blijven van de transparantie die ze nodig hebben om dat geloof onverwoestbaar te maken.

Ik teken met achting,

Jan Blommaert (Berchem)

by-nc

 

 

About jmeblommaert

Taalkundig antropoloog-sociolinguist, hoogleraar Taal, Cultuur en Globalisering aan Tilburg University. Politiek publicist.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s