Hoe Bleri kwaliteit beoordeelt.

 

00boos

Jan Blommaert

Of mensen iets te zeggen hebben of niet is volgens Bleri Lleshi een zaak van kleur. Hier is een Facebook update van Leshi, gepost op 28 september 2017.

 

Bleri Leshi 28 sept 2017

Wat die “witte mensen” effectief te zeggen hebben, op welke gronden men ze als experts zou kunnen beoordelen, en of wat zij te zeggen hebben ook effectief door anderen kan gebracht worden: niets daarvan speelt een rol. Wie wit is hoort hier niet: “zwijg witte”. (Deze update gaat op Lleshi’s FB muur vergezeld van een andere waarin hij mensen aangeeft hoe ze hem kunnen boeken als spreker – de marketingdimensie van dit soort berichten is stuitend.)

Wanneer ik hierop reageer hoor ik, in sequens, drie dingen. Eén: “zwijg witte”. Een voorbeeld:

ScreenHunter_627 Sep. 12 18.35

Als ik voet bij stuk hou, krijg ik dit te horen:

ScreenHunter_648 Sep. 29 17.13

Ik moet dus bijleren. Indien ik dan nog niet toegeef volgt de derde trap:

ScreenHunter_650 Sep. 29 17.14

Ik moet dus zwijgen en bijleren, maar terzelfder tijd gaat dit niet over mij en moet ik dit dus niet persoonlijk opnemen. Ik ben dus wit en moet zwijgen; maar tegelijker tijd niet erg wit; en au fond zelfs niét echt wit.

Ik zal het zelf maar duidelijk stellen: ik ben heel erg wit, man, van middenbare leeftijd, hoogopgeleid, heterosexueel, huiseigenaar, voltijds tewerkgesteld. Er zit wel één klein elementje van “migratieachtergrond” in mij: mijn grootmoeder werd geboren als vluchteling in Wales, 1914. Zij was dus een migrante. Maar ik hoef voor die kwalificatie geen privileges, ik blijf liefst volkomen wit.

In elke teloefening over kwaliteit of expertise zal ik dus, deze logica volgend, aan de foute kant zitten. En dus moeten zwijgen. Het antwoord op “zwijg allochtoon” blijkt simpelweg “zwijg witte” te zijn.

 

by-nc

Advertisements

About jmeblommaert

Taalkundig antropoloog-sociolinguist, hoogleraar Taal, Cultuur en Globalisering aan Tilburg University. Politiek publicist.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s