Superdiversiteit wordt populair

Originally posted on Superdiversiteit:
Jan Blommaert  Lessenreeksen, debatten, opiniestukken, manifestaties: de term “superdiversiteit” is op een paar jaar buitengewoon populair geworden, en vervangt nu de eenvoudiger termen “diversiteit” en “multiculturaliteit” in het publieke debat in dit land. Dat is opmerkelijk, want het begrip is in oorsprong uitgesproken technisch, met wortels in nieuwe vormen van onderzoek…